Wörterbuch für Latein-Deutsch und Deutsch-Latein

Formentabelle zu "ire"

Verb

Präsens (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singulareho, eo, eoire, eopiis, eoquam, eoque, eoquodeor, eorundem
2. Person Singularismarii, isagoge, ismariis, isara, ismario, isaura, ismarios, issimo, isauri, ismarium, issuerunt, iscitaretur, ismensu, issuim, isdem, ismensus, issuisse, iselastica, ismus, issuit, iselasticis, iselasticus, isprimus, issuo, isque, istero, isfime, issapit, isiaci, isibi, istue, isionis, istuis, ismare, issen, istus, ismariae, isusserunt, isdeserire, adiire, glubire, repire, ireque, crescire, frangire, partuire, perdire, adveniire, vehire, ducire, fugire, patire, emire, norire, committire, exstruire, tangiris, rumpiris, attrahire, indire, capire, volaire, iverimire, hiris, afficire, setire, indiris, sapire, componire, stentire, pervincire, ire, abiturire, cupire, premire, eoire, deire, impellire, paeneire, venerire, agire, transgredire, scabiris, flentire, constituire, remittire, petire, ihre, lactire, fleriris, docebitire, arguire, deluire, concitire, rapire, credire, existire, poscire, edire, appetire, convertire, datire, deponire, gerire, repetire, iris, forire, ingredire, egredire
3. Person Singularit, iterim, itiniere, iteris, itionem, iterium, itiones, iteum, hit, itacue, itius, itque, itquod, itane, itantes, iteram, itaqua, itere, ituendi, itare, itaremusfaxitur, perferitur, praesitur, insutuitur, exteritur, concedeitur, divitur, itur, proficisitur, quaeitur, sisitur, paratitur, iturius, iiitur, sepeitur, solitur
1. Person Pluralimus, imusimum, diceimus, asimus, consitimus, vocerimus, liberimus, peritimus, claudentimus, truximus, pulcherimus, uberimus, debeimusaccesimur, vidiimur, imur
2. Person Pluralidis, iocusitis, ameritis, itis, fleitis, nihilitis, teneitis, cessaverititis, clamitis, artiaitis, postitisimini
3. Person Pluraldeceunt, dieunt, fulgeeunt, eunt, miseunt, euntque, curreunteuntur
Imperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularludiebam, setibam, setiebam, ibam, ibamforte, iebam, rapibam, ludibamlabibar, fungibar, ludibar, ibar, molibar, legibar
2. Person Singularcupibas, iebas, ludibas, ibasagibare, ludibaris, ibare, ibaris
3. Person Singularredimibat, ibat, ibaties, incipibat, cupibat, occurribat, aperibat, curiebat, iebatsuscipibatur, ibatur, ibaturque, agibatur
1. Person Pluraliebamus, ibamus, excutibamusibamur
2. Person Pluralibatis, iebatisibamini, mittibamini
3. Person Pluralpolibant, iebant, ibantintuibantur, teibantur, concitibantur, ibantur, veribantur
Futur I (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularamisiam, fasiam, valentiam, plangibo, tisiam, ibo, tricesiam, amittiam, eteiam, milesiam, amantiam, negantiam, postumiam, noniam, miliam, amazoniam, setiam, quasiiam, suboibo, minantiam, ameriam, liberibo, caiatiam, indigentiam, cupibo, notoriam, illuciam, communicantiam, occursoriam, sufferentiam, jamtanta, exsuperantiam, complacentiam, statiam, sufficientiam, irascentiam, alesiam, loquentiam, veneriam, magnesiam, volentiam, lucretiam, siniam, pulcheriam, iamdiu, ignoratiam, anniam, ceremiam, conviviam, telesiam, pandosiam, uenusiam, rapibo, iamnunc, credibo, sintiam, continetiam, stiam, cariam, iamprimum, renitentiam, floriam, armeriam, inuriam, iamqua, pieriam, atiam, carteiam, duciam, iamque, placentiam, egeriam, legiam, sellasiam, observantiam, ludibo, iamtrabibus, planasiam, iam, esaiam, invisiam, terentiam, triamiar, ibor, iarbae, jahr, deligibor, ludibor
2. Person Singularesties, ies, ascendies, angies, incendies, ibaties, helveties, heroies, abdibis, alibis, divitiies, rapibis, maneries, appellies, inundaties, ibis, obsequies, ludibis, uxories, solies, vicesies, plangibiscolibere, hiberis, ibere, iberis, facessieris, ieris
3. Person Singularmartiet, conplectiet, iet, etiet, consensiet, ietare, ietinis, ietrarum, ietrurum, yet, ibid, strvitiet, suiet, ibitietur, confitibitur, ibitur
1. Person Pluralvendibimus, ibimus, iemusibimur, iemur
2. Person Pluralietis, ibitisibimini, iemini
3. Person Pluraltribunt, ibunt, consient, jent, lacient, marsientibuntur, ientur
Perfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularivitus, quaevisivi, ivi, enuntiativi, ividiae, orivi, capitivi, adserivi, repetativi, ii, investigativi
2. Person Singulariisti, isti, ivisti
3. Person Singularivit, iit, sinivit, iid, decedivit
1. Person Pluralivimus, reddivimus, iimus
2. Person Pluralnegativistis, aperiuistis, istis, ivistis
3. Person Pluralpotiverunt, ivere, iere, iverunt, ierunt
Plusquamperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularcapiveram, iveram, ieram
2. Person Singulariveras, ieras
3. Person Singularierat, iverat, dediverat
1. Person Pluraliveramus
2. Person Pluralieratis, iveratis
3. Person Pluralierant, iverant
Futur II (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularivero, iero
2. Person Singularieris, iveris
3. Person Singularqueasiverit, ierit, iverit
1. Person Pluralfugiverimus, ierimus, iverimus
2. Person Pluraliveritis
3. Person Pluralierint, iverint
Präsens (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularcapieam, poleam, cumaeam, percameam, staseam, pergeam, poneam, defendeam, dinaeam, tegeam, apameam, eam, audeeam, acraeam, maloeam, eamdem, eamqua, propteream, eamquae, edeam, publieam, phocaeam, eamque, legeam, perdeam, eamtuetur, invenieamear, earundem, appetear
2. Person Singularhectoreas, aeas, eas, easdem, staseas, easille, easque, immemoreas, puseas, uiderieas, duceas, mnaseas, moleas, posteas, camiseasspiare, innitiare, vigiliare, heiare, iare, iaris, subsidiare, jahre, rudiaris, obsidiaris
3. Person Singulardiceat, iceat, poneat, eat, eatque, duceat, ingemeat, cresceatiatur, scribiatur
1. Person Pluralviveamus, preamus, radeamus, audieamus, eamus, cresceamus, vadeamusvereiamur, iamur
2. Person Pluralcupieatis, tegeatis, eatis, faceatisiamini
3. Person Pluraldedeant, cupieant, preant, mitteant, perageant, legeant, eand, eanteantur, itentur, moreantur, cedeantur
Imperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularauctorirem, informoirem, irem, caroirem, certoiremirer, ihrer
2. Person Singularnecessaires, ires, sapires, stentiresdesirere, irere, ireris
3. Person Singulariret, iretqueiretur, ireturque, affligiretur, utiretur
1. Person Pluraliremusiremur
2. Person Pluraliretisiremini
3. Person Pluralirent, munjirentirentur
Perfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singulariverim, ierim, iverimire
2. Person Singularieris, iveris
3. Person Singularqueasiverit, ierit, iverit
1. Person Pluralfugiverimus, ierimus, iverimus
2. Person Pluraliveritis
3. Person Pluralierint, iverint
Plusquamperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularivissem, isem, issem
2. Person Singularisses, ivisses
3. Person Singularisset, ivisset
1. Person Pluralivissemus, issemus
2. Person Pluralissetis, ivissetis
3. Person Pluraliissent, ivissent, issent
Infinitiv
 PräsensPerfekt
Aktivfrangire, partuire, perdire, adveniire, vehire, ducire, fugire, patire, emire, norire, committire, exstruire, attrahire, indire, capire, volaire, iverimire, setire, sapire, eoire, afficire, componire, stentire, pervincire, ire, abiturire, cupire, premire, deire, impellire, paeneire, venerire, agire, transgredire, flentire, constituire, remittire, petire, ihre, lactire, docebitire, arguire, deluire, concitire, rapire, credire, existire, poscire, edire, appetire, convertire, datire, deponire, gerire, repetire, forire, ingredire, egredire, deserire, adiire, glubire, repire, ireque, crescireiisse, vincivisse, tollivisse, didivisse, defendiivisse, defendiuisse, disicivisse, ivisse, auivisse, isse, existivisse
Passivpatiri, opteriri, rabiri, iri, irideis, irier, concitiri, vertiri, irimus
Imperativ I
 AktivPassiv
2. Person Singularjvisiere, iere, politiere, ieremia, premiere, agiere, intendiere, regiere, restituiere, geriere, soliere, foliiere
3. Person Singular
2. Person Pluralitereas, ide, nihilite, celerite, ite, itenarium, clamite, seite, itereaimini
3. Person Plural
Imperativ II
 AktivPassiv
2. Person Singulardormiito, calamito, ito, aquisito, doitotrisitor, civeitor, itor, tritor, tuitor, dormiitor, inumitor, parasitor, impositor
3. Person Singulardormiito, calamito, ito, aquisito, doitotrisitor, civeitor, itor, tritor, tuitor, dormiitor, inumitor, parasitor, impositor
2. Person Pluralitote
3. Person Pluraleuntoeuntor
PPP
 SingularPlural
Nominativitum, itata, itus, itaitata, ita, itae, iti
Genitivitae, iti, iti
Dativito, ito, itae
Akkusativitam, itum, itum
Ablativita, ito, ito, itata
Vokativitum, ite, itata, itaitata, ita
PPA
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ
PFA
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ
Gerundivum
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ
Latein auf Android

Wortschatz · Textstellen · App · Datenschutz · Impressum