Wörterbuch für Latein-Deutsch und Deutsch-Latein

Formentabelle zu "ire"

Verb

Präsens (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singulareoquod, eho, eo, eoire, eopiis, eoquam, eoqueeor, eorundem
2. Person Singularistue, isibi, istuis, isionis, issen, istus, ismare, isusserunt, is, ismariae, isagoge, ismarii, isara, ismariis, isaura, ismario, issimo, isauri, ismarios, issuerunt, iscitaretur, ismarium, issuim, isdem, ismensu, issuisse, iselastica, ismensus, issuit, iselasticis, ismus, issuo, iselasticus, isprimus, istero, isque, isfime, issapit, isiacirapire, credire, existire, poscire, edire, appetire, deluire, concitire, convertire, datire, gerire, repetire, iris, deponire, ingredire, egredire, forire, glubire, repire, ireque, crescire, deserire, adiire, frangire, partuire, perdire, adveniire, ducire, vehire, fugire, patire, emire, norire, exstruire, committire, tangiris, rumpiris, attrahire, capire, volaire, iverimire, hiris, indire, sapire, afficire, setire, indiris, stentire, pervincire, ire, abiturire, cupire, premire, eoire, componire, venerire, agire, transgredire, scabiris, deire, impellire, paeneire, constituire, remittire, petire, ihre, lactire, flentire, docebitire, arguire, fleriris
3. Person Singularitantes, iteram, ituendi, itaqua, itere, itare, itaremus, it, iterim, itiniere, iteris, itionem, iterium, itiones, iteum, hit, itacue, itius, itque, itquod, itanesisitur, paratitur, iiitur, iturius, sepeitur, solitur, faxitur, perferitur, praesitur, insutuitur, exteritur, itur, proficisitur, concedeitur, divitur, quaeitur
1. Person Pluraldebeimus, imus, imusimum, asimus, diceimus, consitimus, vocerimus, peritimus, claudentimus, liberimus, truximus, pulcherimus, uberimusvidiimur, imur, accesimur
2. Person Pluralteneitis, cessaverititis, clamitis, artiaitis, postitis, iocusitis, idis, ameritis, itis, fleitis, nihilitisimini
3. Person Pluraldeceunt, dieunt, fulgeeunt, eunt, miseunt, euntque, curreunteuntur
Imperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularludiebam, setibam, ibam, setiebam, ibamforte, iebam, rapibam, ludibamibar, molibar, legibar, labibar, fungibar, ludibar
2. Person Singularludibas, ibas, cupibas, iebasibare, ibaris, agibare, ludibaris
3. Person Singularredimibat, ibat, ibaties, cupibat, incipibat, occurribat, aperibat, curiebat, iebatsuscipibatur, ibatur, ibaturque, agibatur
1. Person Pluraliebamus, ibamus, excutibamusibamur
2. Person Pluraliebatis, ibatisibamini, mittibamini
3. Person Pluralpolibant, iebant, ibantveribantur, intuibantur, teibantur, concitibantur, ibantur
Futur I (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singulararmeriam, inuriam, iamqua, pieriam, floriam, carteiam, duciam, iamque, placentiam, egeriam, legiam, sellasiam, atiam, iamtrabibus, planasiam, iam, observantiam, ludibo, invisiam, terentiam, triam, esaiam, plangibo, tisiam, ibo, amisiam, fasiam, valentiam, milesiam, amantiam, negantiam, postumiam, noniam, tricesiam, amittiam, eteiam, miliam, amazoniam, quasiiam, suboibo, minantiam, ameriam, setiam, cupibo, notoriam, illuciam, liberibo, caiatiam, indigentiam, sufferentiam, jamtanta, exsuperantiam, communicantiam, occursoriam, statiam, sufficientiam, irascentiam, alesiam, complacentiam, veneriam, magnesiam, volentiam, loquentiam, iamdiu, ignoratiam, lucretiam, siniam, pulcheriam, anniam, ceremiam, conviviam, telesiam, pandosiam, uenusiam, rapibo, iamnunc, credibo, continetiam, stiam, cariam, iamprimum, renitentiam, sintiamludibor, iar, iarbae, ibor, jahr, deligibor
2. Person Singularibis, obsequies, ludibis, uxories, solies, vicesies, plangibis, ies, esties, ascendies, ibaties, angies, incendies, helveties, heroies, abdibis, alibis, divitiies, rapibis, maneries, appellies, inundatiesieris, colibere, hiberis, ibere, iberis, facessieris
3. Person Singularstrvitiet, suiet, ibit, martiet, iet, conplectiet, ietare, etiet, consensiet, ietinis, ietrarum, ietrurum, yet, ibidconfitibitur, ibitur, ietur
1. Person Pluraliemus, vendibimus, ibimusiemur, ibimur
2. Person Pluralibitis, ietisiemini, ibimini
3. Person Pluralmarsient, tribunt, ibunt, consient, jent, lacientientur, ibuntur
Perfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularrepetativi, ii, investigativi, ivitus, quaevisivi, ivi, enuntiativi, ividiae, capitivi, adserivi, orivi
2. Person Singularivisti, iisti, isti
3. Person Singulariid, decedivit, ivit, iit, sinivit
1. Person Pluralreddivimus, iimus, ivimus
2. Person Pluralivistis, negativistis, aperiuistis, istis
3. Person Pluralierunt, potiverunt, ivere, iere, iverunt
Plusquamperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singulariveram, ieram, capiveram
2. Person Singularieras, iveras
3. Person Singularierat, iverat, dediverat
1. Person Pluraliveramus
2. Person Pluralieratis, iveratis
3. Person Pluralierant, iverant
Futur II (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singulariero, ivero
2. Person Singulariveris, ieris
3. Person Singularierit, iverit, queasiverit
1. Person Pluralfugiverimus, ierimus, iverimus
2. Person Pluraliveritis
3. Person Pluralierint, iverint
Präsens (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularperdeam, eamtuetur, invenieam, capieam, poleam, cumaeam, percameam, staseam, pergeam, poneam, defendeam, tegeam, apameam, dinaeam, eam, audeeam, maloeam, eamdem, acraeam, eamqua, eamquae, edeam, propteream, phocaeam, eamque, legeam, publieamear, earundem, appetear
2. Person Singularmoleas, posteas, camiseas, hectoreas, aeas, eas, easdem, staseas, easille, easque, immemoreas, puseas, duceas, mnaseas, uiderieasrudiaris, obsidiaris, innitiare, vigiliare, spiare, heiare, iare, iaris, subsidiare, jahre
3. Person Singularduceat, ingemeat, cresceat, diceat, iceat, poneat, eat, eatqueiatur, scribiatur
1. Person Pluraleamus, cresceamus, vadeamus, viveamus, preamus, radeamus, audieamusiamur, vereiamur
2. Person Pluralcupieatis, tegeatis, eatis, faceatisiamini
3. Person Plurallegeant, eand, eant, dedeant, cupieant, preant, mitteant, perageantmoreantur, cedeantur, eantur, itentur
Imperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularcaroirem, certoirem, auctorirem, informoirem, iremirer, ihrer
2. Person Singularnecessaires, ires, sapires, stentiresdesirere, irere, ireris
3. Person Singulariret, iretqueaffligiretur, utiretur, iretur, ireturque
1. Person Pluraliremusiremur
2. Person Pluraliretisiremini
3. Person Pluralirent, munjirentirentur
Perfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singulariverim, ierim, iverimire
2. Person Singulariveris, ieris
3. Person Singularierit, iverit, queasiverit
1. Person Pluralfugiverimus, ierimus, iverimus
2. Person Pluraliveritis
3. Person Pluralierint, iverint
Plusquamperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularissem, ivissem, isem
2. Person Singularisses, ivisses
3. Person Singularivisset, isset
1. Person Pluralissemus, ivissemus
2. Person Pluralivissetis, issetis
3. Person Pluralissent, iissent, ivissent
Infinitiv
 PräsensPerfekt
Aktivconvertire, datire, gerire, repetire, deponire, ingredire, egredire, forire, glubire, repire, ireque, crescire, deserire, adiire, partuire, perdire, adveniire, frangire, ducire, vehire, fugire, patire, emire, norire, exstruire, committire, attrahire, capire, volaire, iverimire, indire, sapire, eoire, afficire, setire, stentire, pervincire, ire, abiturire, cupire, premire, componire, venerire, agire, transgredire, deire, impellire, paeneire, constituire, remittire, petire, ihre, lactire, flentire, docebitire, arguire, rapire, credire, existire, poscire, edire, appetire, deluire, concitireexistivisse, iisse, vincivisse, tollivisse, didivisse, defendiivisse, ivisse, defendiuisse, disicivisse, auivisse, isse
Passivirier, vertiri, irimus, concitiri, patiri, rabiri, opteriri, iri, irideis
Imperativ I
 AktivPassiv
2. Person Singularjgeriere, soliere, foliiere, visiere, iere, politiere, ieremia, premiere, agiere, intendiere, regiere, restituiere
3. Person Singular
2. Person Pluraliterea, itereas, ide, nihilite, celerite, ite, itenarium, clamite, seiteimini
3. Person Plural
Imperativ II
 AktivPassiv
2. Person Singulardoito, aquisito, dormiito, ito, calamitoimpositor, civeitor, trisitor, itor, tritor, tuitor, dormiitor, inumitor, parasitor
3. Person Singulardoito, aquisito, dormiito, ito, calamitoparasitor, impositor, civeitor, trisitor, itor, tritor, tuitor, dormiitor, inumitor
2. Person Pluralitote
3. Person Pluraleuntoeuntor
PPP
 SingularPlural
Nominativitata, itus, ita, itumiti, itata, ita, itae
Genitiviti, iti, itae
Dativito, ito, itae
Akkusativitum, itam, itum
Ablativitata, ita, ito, ito
Vokativitata, ita, itum, iteiti, itata
PPA
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ
PFA
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ
Gerundivum
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ
Latein auf Android

Wortschatz · Textstellen · App · Datenschutz · Impressum