Wörterbuch für Latein-Deutsch und Deutsch-Latein

Formentabelle zu "ire"

Verb

Präsens (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singulareopiis, eoquam, eoque, eoquod, eho, eo, eoireeor, eorundem
2. Person Singulariselasticus, isprimus, issuo, isque, istero, isfime, issapit, isiaci, isibi, istue, isionis, istuis, ismare, issen, istus, is, ismariae, isusserunt, isagoge, ismarii, isara, ismariis, isaura, ismario, isauri, ismarios, issimo, iscitaretur, ismarium, issuerunt, isdem, ismensu, issuim, iselastica, ismensus, issuisse, iselasticis, ismus, issuitcupire, premire, eoire, componire, stentire, pervincire, ire, abiturire, transgredire, scabiris, deire, impellire, paeneire, venerire, agire, ihre, lactire, flentire, constituire, remittire, petire, fleriris, docebitire, arguire, existire, poscire, edire, appetire, deluire, concitire, rapire, credire, datire, convertire, iris, deponire, gerire, repetire, egredire, forire, ingredire, crescire, deserire, adiire, glubire, repire, ireque, frangire, partuire, perdire, adveniire, vehire, ducire, emire, norire, fugire, patire, exstruire, committire, rumpiris, attrahire, tangiris, indire, capire, volaire, iverimire, hiris, sapire, afficire, setire, indiris
3. Person Singularitius, itque, itquod, itane, itantes, iteram, ituendi, itaqua, itere, itare, itaremus, it, iterim, itiniere, iteris, itionem, iterium, itiones, iteum, hit, itacueitur, proficisitur, concedeitur, divitur, quaeitur, sisitur, paratitur, iiitur, iturius, sepeitur, solitur, faxitur, perferitur, praesitur, exteritur, insutuitur
1. Person Pluralpulcherimus, uberimus, debeimus, imus, imusimum, diceimus, asimus, consitimus, vocerimus, claudentimus, liberimus, peritimus, truximusvidiimur, imur, accesimur
2. Person Pluralnihilitis, teneitis, clamitis, cessaverititis, postitis, artiaitis, idis, iocusitis, ameritis, itis, fleitisimini
3. Person Pluraleuntque, miseunt, curreunt, deceunt, dieunt, fulgeeunt, eunteuntur
Imperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularrapibam, ludibam, ludiebam, setibam, setiebam, ibam, ibamforte, iebamfungibar, ludibar, ibar, molibar, legibar, labibar
2. Person Singulariebas, ludibas, ibas, cupibasludibaris, ibare, ibaris, agibare
3. Person Singularcuriebat, iebat, ibat, redimibat, ibaties, cupibat, incipibat, occurribat, aperibatibatur, suscipibatur, ibaturque, agibatur
1. Person Pluraliebamus, ibamus, excutibamusibamur
2. Person Pluraliebatis, ibatismittibamini, ibamini
3. Person Pluraliebant, ibant, polibantintuibantur, teibantur, concitibantur, ibantur, veribantur
Futur I (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularignoratiam, lucretiam, siniam, pulcheriam, iamdiu, anniam, ceremiam, conviviam, telesiam, pandosiam, uenusiam, rapibo, iamnunc, credibo, sintiam, continetiam, stiam, cariam, iamprimum, renitentiam, floriam, armeriam, inuriam, iamqua, pieriam, egeriam, legiam, sellasiam, atiam, carteiam, duciam, iamque, placentiam, iam, observantiam, ludibo, iamtrabibus, planasiam, terentiam, triam, esaiam, invisiam, tisiam, ibo, amisiam, fasiam, valentiam, plangibo, negantiam, postumiam, noniam, tricesiam, amittiam, eteiam, milesiam, amantiam, miliam, amazoniam, setiam, quasiiam, suboibo, minantiam, ameriam, cupibo, notoriam, illuciam, liberibo, caiatiam, indigentiam, jamtanta, exsuperantiam, communicantiam, occursoriam, sufferentiam, alesiam, complacentiam, statiam, sufficientiam, irascentiam, loquentiam, veneriam, magnesiam, volentiamdeligibor, ludibor, iar, ibor, iarbae, jahr
2. Person Singulardivitiies, appellies, rapibis, maneries, inundaties, ibis, obsequies, ludibis, uxories, solies, vicesies, plangibis, ies, esties, ascendies, ibaties, angies, incendies, helveties, heroies, abdibis, alibisfacessieris, ieris, colibere, hiberis, ibere, iberis
3. Person Singularibid, yet, strvitiet, ibit, suiet, martiet, iet, conplectiet, ietare, etiet, consensiet, ietinis, ietrarum, ietrurumconfitibitur, ibitur, ietur
1. Person Pluralibimus, iemus, vendibimusibimur, iemur
2. Person Pluralibitis, ietisibimini, iemini
3. Person Plurallacient, marsient, tribunt, ibunt, consient, jentientur, ibuntur
Perfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularii, repetativi, investigativi, ivitus, quaevisivi, enuntiativi, ivi, ividiae, adserivi, orivi, capitivi
2. Person Singularisti, ivisti, iisti
3. Person Singularsinivit, iid, decedivit, ivit, iit
1. Person Pluraliimus, reddivimus, ivimus
2. Person Pluralaperiuistis, istis, ivistis, negativistis
3. Person Pluralierunt, potiverunt, ivere, iere, iverunt
Plusquamperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularcapiveram, iveram, ieram
2. Person Singularieras, iveras
3. Person Singularierat, iverat, dediverat
1. Person Pluraliveramus
2. Person Pluralieratis, iveratis
3. Person Pluralierant, iverant
Futur II (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singulariero, ivero
2. Person Singularieris, iveris
3. Person Singularierit, iverit, queasiverit
1. Person Pluraliverimus, fugiverimus, ierimus
2. Person Pluraliveritis
3. Person Pluralierint, iverint
Präsens (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularacraeam, maloeam, eamdem, eamqua, edeam, propteream, eamquae, legeam, publieam, phocaeam, eamque, perdeam, eamtuetur, invenieam, capieam, cumaeam, poleam, percameam, poneam, defendeam, staseam, pergeam, apameam, dinaeam, tegeam, audeeam, eamappetear, ear, earundem
2. Person Singularpuseas, uiderieas, duceas, mnaseas, moleas, posteas, camiseas, hectoreas, aeas, eas, easdem, easille, staseas, easque, immemoreasrudiaris, obsidiaris, spiare, innitiare, vigiliare, heiare, iare, iaris, jahre, subsidiare
3. Person Singulareatque, duceat, ingemeat, cresceat, diceat, iceat, poneat, eatscribiatur, iatur
1. Person Pluralaudieamus, eamus, cresceamus, vadeamus, viveamus, preamus, radeamusvereiamur, iamur
2. Person Pluraleatis, faceatis, cupieatis, tegeatisiamini
3. Person Pluralmitteant, perageant, legeant, eand, eant, dedeant, cupieant, preantmoreantur, cedeantur, eantur, itentur
Imperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularinformoirem, irem, caroirem, certoirem, auctoriremihrer, irer
2. Person Singularsapires, stentires, necessaires, iresdesirere, irere, ireris
3. Person Singulariret, iretqueiretur, ireturque, affligiretur, utiretur
1. Person Pluraliremusiremur
2. Person Pluraliretisiremini
3. Person Pluralirent, munjirentirentur
Perfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singulariverim, ierim, iverimire
2. Person Singularieris, iveris
3. Person Singularierit, iverit, queasiverit
1. Person Pluraliverimus, fugiverimus, ierimus
2. Person Pluraliveritis
3. Person Pluralierint, iverint
Plusquamperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularivissem, isem, issem
2. Person Singularivisses, isses
3. Person Singularivisset, isset
1. Person Pluralivissemus, issemus
2. Person Pluralivissetis, issetis
3. Person Pluralivissent, issent, iissent
Infinitiv
 PräsensPerfekt
Aktivtransgredire, deire, impellire, paeneire, venerire, agire, ihre, lactire, flentire, constituire, remittire, petire, docebitire, arguire, existire, poscire, edire, appetire, deluire, concitire, rapire, credire, datire, convertire, deponire, gerire, repetire, egredire, forire, ingredire, deserire, adiire, glubire, repire, ireque, crescire, frangire, partuire, perdire, adveniire, vehire, ducire, emire, norire, fugire, patire, exstruire, committire, attrahire, indire, capire, volaire, iverimire, sapire, eoire, afficire, setire, cupire, premire, componire, stentire, pervincire, ire, abiturireauivisse, isse, existivisse, iisse, tollivisse, vincivisse, didivisse, defendiivisse, defendiuisse, disicivisse, ivisse
Passiviri, irideis, irier, irimus, concitiri, vertiri, patiri, opteriri, rabiri
Imperativ I
 AktivPassiv
2. Person Singularjrestituiere, regiere, geriere, soliere, foliiere, visiere, iere, politiere, ieremia, premiere, agiere, intendiere
3. Person Singular
2. Person Pluralite, itenarium, clamite, seite, iterea, itereas, ide, nihilite, celeriteimini
3. Person Plural
Imperativ II
 AktivPassiv
2. Person Singularcalamito, ito, aquisito, doito, dormiitotuitor, dormiitor, inumitor, parasitor, impositor, trisitor, civeitor, itor, tritor
3. Person Singularcalamito, ito, aquisito, doito, dormiitotuitor, dormiitor, inumitor, parasitor, impositor, trisitor, civeitor, itor, tritor
2. Person Pluralitote
3. Person Pluraleuntoeuntor
PPP
 SingularPlural
Nominativitum, itus, itata, itaiti, itata, ita, itae
Genitiviti, iti, itae
Dativito, ito, itae
Akkusativitam, itum, itum
Ablativitata, ita, ito, ito
Vokativitum, ite, itata, itaiti
PPA
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ
PFA
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ
Gerundivum
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ
Latein auf Android

Wortschatz · Textstellen · App · Datenschutz · Impressum