Wörterbuch für Latein-Deutsch und Deutsch-Latein

Formentabelle zu "ire"

Verb

Präsens (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singulareoire, eopiis, eoquam, eoque, eoquod, eho, eoeor, eorundem
2. Person Singularissuisse, iselastica, ismensus, issuit, iselasticis, ismus, issuo, iselasticus, isprimus, isque, istero, issapit, isfime, isiaci, istue, isibi, istuis, isionis, issen, istus, ismare, isusserunt, is, ismariae, isagoge, ismarii, isara, ismariis, isaura, ismario, issimo, isauri, ismarios, issuerunt, iscitaretur, ismarium, issuim, isdem, ismensuindire, capire, volaire, iverimire, hiris, indiris, sapire, afficire, setire, stentire, pervincire, ire, abiturire, cupire, premire, eoire, componire, paeneire, venerire, agire, transgredire, scabiris, deire, impellire, constituire, remittire, petire, ihre, lactire, flentire, docebitire, arguire, fleriris, rapire, credire, existire, poscire, edire, appetire, deluire, concitire, convertire, datire, gerire, repetire, iris, deponire, forire, ingredire, egredire, adiire, glubire, repire, ireque, crescire, deserire, frangire, partuire, perdire, adveniire, vehire, ducire, fugire, patire, emire, norire, exstruire, committire, tangiris, rumpiris, attrahire
3. Person Singularhit, itacue, itius, itque, itquod, itane, iteram, itantes, itere, ituendi, itaqua, itare, itaremus, it, iterim, itiniere, iteris, itionem, iterium, itiones, iteuminsutuitur, exteritur, divitur, itur, proficisitur, concedeitur, quaeitur, sisitur, paratitur, iiitur, iturius, solitur, sepeitur, faxitur, perferitur, praesitur
1. Person Pluraltruximus, pulcherimus, uberimus, debeimus, imus, imusimum, asimus, diceimus, consitimus, vocerimus, peritimus, claudentimus, liberimusvidiimur, imur, accesimur
2. Person Pluralfleitis, nihilitis, teneitis, cessaverititis, clamitis, artiaitis, postitis, idis, iocusitis, ameritis, itisimini
3. Person Pluralfulgeeunt, eunt, miseunt, euntque, curreunt, deceunt, dieunteuntur
Imperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularibamforte, iebam, rapibam, ludibam, ludiebam, setibam, ibam, setiebamlabibar, fungibar, ludibar, ibar, molibar, legibar
2. Person Singulariebas, ludibas, ibas, cupibasludibaris, ibare, ibaris, agibare
3. Person Singularaperibat, curiebat, iebat, redimibat, ibat, ibaties, cupibat, incipibat, occurribatagibatur, suscipibatur, ibatur, ibaturque
1. Person Pluraliebamus, ibamus, excutibamusibamur
2. Person Pluraliebatis, ibatisibamini, mittibamini
3. Person Pluraliebant, ibant, polibantintuibantur, teibantur, concitibantur, ibantur, veribantur
Futur I (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularstatiam, sufficientiam, irascentiam, alesiam, complacentiam, veneriam, magnesiam, volentiam, loquentiam, iamdiu, ignoratiam, lucretiam, siniam, pulcheriam, anniam, ceremiam, conviviam, telesiam, pandosiam, uenusiam, rapibo, iamnunc, credibo, continetiam, stiam, cariam, iamprimum, renitentiam, sintiam, armeriam, inuriam, iamqua, pieriam, floriam, carteiam, duciam, iamque, placentiam, egeriam, legiam, sellasiam, atiam, iamtrabibus, planasiam, iam, observantiam, ludibo, invisiam, terentiam, triam, esaiam, plangibo, tisiam, ibo, amisiam, fasiam, valentiam, milesiam, amantiam, negantiam, postumiam, noniam, tricesiam, amittiam, eteiam, miliam, amazoniam, quasiiam, suboibo, minantiam, ameriam, setiam, cupibo, notoriam, illuciam, liberibo, caiatiam, indigentiam, sufferentiam, jamtanta, exsuperantiam, communicantiam, occursoriamdeligibor, ludibor, iar, iarbae, ibor, jahr
2. Person Singularalibis, divitiies, rapibis, maneries, appellies, inundaties, ibis, obsequies, ludibis, solies, uxories, vicesies, plangibis, ies, esties, ascendies, ibaties, angies, incendies, helveties, heroies, abdibisibere, iberis, facessieris, ieris, colibere, hiberis
3. Person Singularietrurum, yet, ibid, strvitiet, suiet, ibit, martiet, conplectiet, iet, consensiet, ietare, etiet, ietinis, ietrarumietur, confitibitur, ibitur
1. Person Pluralvendibimus, ibimus, iemusibimur, iemur
2. Person Pluralibitis, ietisibimini, iemini
3. Person Pluraljent, lacient, marsient, tribunt, ibunt, consientientur, ibuntur
Perfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularorivi, capitivi, adserivi, repetativi, ii, investigativi, ivitus, quaevisivi, ivi, enuntiativi, ividiae
2. Person Singularisti, ivisti, iisti
3. Person Singularsinivit, iid, decedivit, ivit, iit
1. Person Pluralivimus, reddivimus, iimus
2. Person Pluralaperiuistis, istis, ivistis, negativistis
3. Person Pluralierunt, potiverunt, ivere, iere, iverunt
Plusquamperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularcapiveram, iveram, ieram
2. Person Singularieras, iveras
3. Person Singularierat, iverat, dediverat
1. Person Pluraliveramus
2. Person Pluralieratis, iveratis
3. Person Pluralierant, iverant
Futur II (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singulariero, ivero
2. Person Singularieris, iveris
3. Person Singularierit, iverit, queasiverit
1. Person Pluralierimus, iverimus, fugiverimus
2. Person Pluraliveritis
3. Person Pluralierint, iverint
Präsens (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singulartegeam, apameam, dinaeam, eam, audeeam, maloeam, eamdem, acraeam, eamqua, eamquae, edeam, propteream, phocaeam, eamque, legeam, publieam, perdeam, eamtuetur, invenieam, capieam, poleam, cumaeam, percameam, staseam, pergeam, poneam, defendeamappetear, ear, earundem
2. Person Singulareasque, immemoreas, puseas, duceas, mnaseas, uiderieas, moleas, posteas, camiseas, hectoreas, aeas, eas, easdem, staseas, easillerudiaris, obsidiaris, spiare, innitiare, vigiliare, heiare, iare, iaris, subsidiare, jahre
3. Person Singulareat, eatque, duceat, ingemeat, cresceat, diceat, iceat, poneatscribiatur, iatur
1. Person Pluralradeamus, audieamus, eamus, cresceamus, vadeamus, viveamus, preamusvereiamur, iamur
2. Person Pluralcupieatis, tegeatis, eatis, faceatisiamini
3. Person Pluralmitteant, perageant, legeant, eand, eant, dedeant, cupieant, preantmoreantur, cedeantur, eantur, itentur
Imperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularauctorirem, informoirem, irem, caroirem, certoiremihrer, irer
2. Person Singularsapires, stentires, necessaires, iresdesirere, irere, ireris
3. Person Singulariretque, iretiretur, ireturque, affligiretur, utiretur
1. Person Pluraliremusiremur
2. Person Pluraliretisiremini
3. Person Pluralirent, munjirentirentur
Perfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singulariverimire, iverim, ierim
2. Person Singularieris, iveris
3. Person Singularierit, iverit, queasiverit
1. Person Pluralierimus, iverimus, fugiverimus
2. Person Pluraliveritis
3. Person Pluralierint, iverint
Plusquamperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularivissem, isem, issem
2. Person Singularivisses, isses
3. Person Singularivisset, isset
1. Person Pluralivissemus, issemus
2. Person Pluralivissetis, issetis
3. Person Pluralivissent, issent, iissent
Infinitiv
 PräsensPerfekt
Aktivsapire, eoire, afficire, setire, stentire, pervincire, ire, abiturire, cupire, premire, componire, paeneire, venerire, agire, transgredire, deire, impellire, constituire, remittire, petire, ihre, lactire, flentire, docebitire, arguire, rapire, credire, existire, poscire, edire, appetire, deluire, concitire, convertire, datire, gerire, repetire, deponire, forire, ingredire, egredire, glubire, repire, ireque, crescire, deserire, adiire, frangire, partuire, perdire, adveniire, ducire, vehire, fugire, patire, emire, norire, exstruire, committire, attrahire, indire, capire, volaire, iverimiredisicivisse, ivisse, defendiuisse, auivisse, isse, existivisse, iisse, vincivisse, tollivisse, didivisse, defendiivisse
Passivrabiri, opteriri, iri, irideis, irier, vertiri, irimus, concitiri, patiri
Imperativ I
 AktivPassiv
2. Person Singularjpremiere, agiere, intendiere, regiere, restituiere, geriere, soliere, foliiere, visiere, iere, politiere, ieremia
3. Person Singular
2. Person Pluralcelerite, ite, itenarium, clamite, seite, iterea, itereas, ide, nihiliteimini
3. Person Plural
Imperativ II
 AktivPassiv
2. Person Singularito, calamito, doito, aquisito, dormiitotuitor, dormiitor, inumitor, parasitor, impositor, civeitor, trisitor, itor, tritor
3. Person Singularito, calamito, doito, aquisito, dormiitotritor, tuitor, dormiitor, inumitor, parasitor, impositor, civeitor, trisitor, itor
2. Person Pluralitote
3. Person Pluraleuntoeuntor
PPP
 SingularPlural
Nominativitum, itata, itus, itaitae, iti, itata, ita
Genitiviti, iti, itae
Dativito, ito, itae
Akkusativitam, itum, itum
Ablativitata, ita, ito, ito
Vokativitum, ite, itata, itaitae
PPA
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ
PFA
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ
Gerundivum
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ
Latein auf Android

Wortschatz · Textstellen · App · Datenschutz · Impressum