Wörterbuch für Latein-Deutsch und Deutsch-Latein

Formentabelle zu "ire"

Verb

Präsens (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singulareo, eoire, eopiis, eoquam, eoque, eoquod, ehoeor, eorundem
2. Person Singulariscitaretur, ismarium, issuerunt, isdem, ismensu, issuim, iselastica, ismensus, issuisse, iselasticis, ismus, issuit, iselasticus, isprimus, issuo, isque, istero, isfime, issapit, isiaci, isibi, istue, isionis, istuis, ismare, issen, istus, is, ismariae, isusserunt, isagoge, ismarii, isara, ismariis, isaura, ismario, isauri, ismarios, issimoexstruire, committire, tangiris, rumpiris, attrahire, indire, capire, volaire, iverimire, hiris, sapire, afficire, setire, indiris, abiturire, cupire, premire, eoire, componire, stentire, pervincire, ire, transgredire, scabiris, deire, impellire, paeneire, venerire, agire, ihre, lactire, flentire, constituire, remittire, petire, fleriris, docebitire, arguire, credire, existire, poscire, edire, appetire, deluire, concitire, rapire, datire, convertire, repetire, iris, deponire, gerire, egredire, forire, ingredire, repire, ireque, crescire, deserire, adiire, glubire, frangire, partuire, perdire, adveniire, vehire, ducire, emire, norire, fugire, patire
3. Person Singulariterium, itiones, iteum, hit, itacue, itius, itque, itquod, itane, itantes, iteram, ituendi, itaqua, itere, itare, itaremus, it, iterim, itiniere, iteris, itionemexteritur, insutuitur, itur, proficisitur, concedeitur, divitur, quaeitur, sisitur, paratitur, iiitur, iturius, sepeitur, solitur, faxitur, perferitur, praesitur
1. Person Pluralconsitimus, vocerimus, claudentimus, liberimus, peritimus, truximus, pulcherimus, uberimus, debeimus, imus, imusimum, diceimus, asimusvidiimur, imur, accesimur
2. Person Pluralameritis, itis, fleitis, nihilitis, teneitis, clamitis, cessaverititis, postitis, artiaitis, idis, iocusitisimini
3. Person Pluraldieunt, fulgeeunt, eunt, miseunt, euntque, curreunt, deceunteuntur
Imperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularsetibam, ibam, setiebam, ibamforte, iebam, rapibam, ludibam, ludiebamlabibar, fungibar, ludibar, ibar, molibar, legibar
2. Person Singulariebas, ludibas, ibas, cupibasagibare, ludibaris, ibare, ibaris
3. Person Singularoccurribat, aperibat, curiebat, iebat, ibat, redimibat, ibaties, cupibat, incipibatsuscipibatur, ibatur, ibaturque, agibatur
1. Person Pluraliebamus, ibamus, excutibamusibamur
2. Person Pluraliebatis, ibatisibamini, mittibamini
3. Person Pluraliebant, ibant, polibantteibantur, intuibantur, concitibantur, ibantur, veribantur
Futur I (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularcupibo, notoriam, illuciam, liberibo, caiatiam, indigentiam, jamtanta, exsuperantiam, communicantiam, occursoriam, sufferentiam, alesiam, complacentiam, statiam, sufficientiam, irascentiam, loquentiam, veneriam, magnesiam, volentiam, ignoratiam, lucretiam, siniam, pulcheriam, iamdiu, conviviam, telesiam, anniam, ceremiam, credibo, pandosiam, uenusiam, rapibo, iamnunc, sintiam, continetiam, stiam, cariam, iamprimum, renitentiam, pieriam, floriam, armeriam, inuriam, iamqua, placentiam, egeriam, legiam, sellasiam, atiam, carteiam, duciam, iamque, planasiam, iam, observantiam, ludibo, iamtrabibus, terentiam, triam, esaiam, invisiam, plangibo, tisiam, ibo, amisiam, fasiam, valentiam, amantiam, negantiam, postumiam, noniam, tricesiam, amittiam, eteiam, milesiam, amazoniam, miliam, ameriam, setiam, quasiiam, suboibo, minantiamdeligibor, ludibor, iar, ibor, iarbae, jahr
2. Person Singularheroies, abdibis, alibis, divitiies, appellies, rapibis, maneries, inundaties, ibis, obsequies, ludibis, uxories, solies, plangibis, vicesies, ies, esties, ascendies, ibaties, angies, incendies, helvetieshiberis, ibere, iberis, facessieris, ieris, colibere
3. Person Singularietrarum, ietrurum, ibid, yet, strvitiet, ibit, suiet, martiet, iet, conplectiet, ietare, etiet, consensiet, ietinisietur, confitibitur, ibitur
1. Person Pluralvendibimus, ibimus, iemusibimur, iemur
2. Person Pluralietis, ibitisibimini, iemini
3. Person Pluraljent, lacient, marsient, tribunt, ibunt, consientientur, ibuntur
Perfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularivi, enuntiativi, ividiae, adserivi, orivi, capitivi, ii, repetativi, investigativi, ivitus, quaevisivi
2. Person Singularisti, ivisti, iisti
3. Person Singularsinivit, iid, decedivit, ivit, iit
1. Person Pluralivimus, iimus, reddivimus
2. Person Pluralaperiuistis, istis, ivistis, negativistis
3. Person Pluralierunt, potiverunt, ivere, iere, iverunt
Plusquamperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularcapiveram, iveram, ieram
2. Person Singularieras, iveras
3. Person Singularierat, iverat, dediverat
1. Person Pluraliveramus
2. Person Pluralieratis, iveratis
3. Person Pluralierant, iverant
Futur II (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singulariero, ivero
2. Person Singularieris, iveris
3. Person Singularqueasiverit, ierit, iverit
1. Person Pluralfugiverimus, ierimus, iverimus
2. Person Pluraliveritis
3. Person Pluralierint, iverint
Präsens (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularponeam, defendeam, staseam, pergeam, tegeam, apameam, dinaeam, audeeam, eam, acraeam, maloeam, eamdem, eamqua, eamquae, edeam, propteream, phocaeam, eamque, legeam, publieam, eamtuetur, perdeam, invenieam, capieam, poleam, cumaeam, percameamappetear, ear, earundem
2. Person Singulareasdem, easille, staseas, easque, immemoreas, puseas, mnaseas, uiderieas, duceas, moleas, posteas, camiseas, hectoreas, aeas, easjahre, subsidiare, rudiaris, obsidiaris, spiare, innitiare, vigiliare, iare, heiare, iaris
3. Person Singulariceat, poneat, eat, eatque, duceat, ingemeat, cresceat, diceatiatur, scribiatur
1. Person Pluralpreamus, radeamus, audieamus, eamus, cresceamus, vadeamus, viveamusvereiamur, iamur
2. Person Pluralcupieatis, tegeatis, eatis, faceatisiamini
3. Person Pluralcupieant, preant, mitteant, perageant, legeant, eand, eant, dedeantmoreantur, cedeantur, eantur, itentur
Imperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularauctorirem, informoirem, irem, caroirem, certoiremihrer, irer
2. Person Singularires, sapires, stentires, necessairesdesirere, irere, ireris
3. Person Singulariret, iretqueiretur, ireturque, affligiretur, utiretur
1. Person Pluraliremusiremur
2. Person Pluraliretisiremini
3. Person Pluralirent, munjirentirentur
Perfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singulariverim, ierim, iverimire
2. Person Singularieris, iveris
3. Person Singularqueasiverit, ierit, iverit
1. Person Pluralfugiverimus, ierimus, iverimus
2. Person Pluraliveritis
3. Person Pluralierint, iverint
Plusquamperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularivissem, isem, issem
2. Person Singularivisses, isses
3. Person Singularivisset, isset
1. Person Pluralivissemus, issemus
2. Person Pluralivissetis, issetis
3. Person Pluralivissent, issent, iissent
Infinitiv
 PräsensPerfekt
Aktivattrahire, indire, capire, volaire, iverimire, sapire, eoire, afficire, setire, abiturire, cupire, premire, componire, stentire, pervincire, ire, transgredire, deire, impellire, paeneire, venerire, agire, ihre, lactire, flentire, constituire, remittire, petire, docebitire, arguire, credire, existire, poscire, edire, appetire, deluire, concitire, rapire, datire, convertire, deponire, gerire, repetire, egredire, forire, ingredire, repire, ireque, crescire, deserire, adiire, glubire, frangire, partuire, perdire, adveniire, vehire, ducire, emire, norire, fugire, patire, exstruire, committiredidivisse, defendiivisse, ivisse, defendiuisse, disicivisse, auivisse, isse, existivisse, iisse, tollivisse, vincivisse
Passivpatiri, opteriri, rabiri, iri, irideis, irier, irimus, concitiri, vertiri
Imperativ I
 AktivPassiv
2. Person Singularjieremia, premiere, agiere, intendiere, restituiere, regiere, geriere, soliere, foliiere, visiere, iere, politiere
3. Person Singular
2. Person Pluralcelerite, ite, itenarium, clamite, seite, iterea, itereas, ide, nihiliteimini
3. Person Plural
Imperativ II
 AktivPassiv
2. Person Singularcalamito, ito, aquisito, doito, dormiitoitor, tritor, tuitor, dormiitor, inumitor, parasitor, impositor, civeitor, trisitor
3. Person Singulardormiito, calamito, ito, aquisito, doitociveitor, trisitor, itor, tritor, tuitor, dormiitor, inumitor, parasitor, impositor
2. Person Pluralitote
3. Person Pluraleuntoeuntor
PPP
 SingularPlural
Nominativitum, itata, itus, itaitae, iti, itata, ita
Genitivitae, iti, iti
Dativitae, ito, ito
Akkusativitam, itum, itum
Ablativito, ito, itata, ita
Vokativitum, ite, itata, itaitae
PPA
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ
PFA
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ
Gerundivum
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ
Latein auf Android

Wortschatz · Textstellen · App · Datenschutz · Impressum