Wörterbuch für Latein-Deutsch und Deutsch-Latein

Formentabelle zu "ire"

Verb

Präsens (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singulareho, eo, eoire, eopiis, eoquam, eoque, eoquodeor, eorundem
2. Person Singularis, ismariae, isusserunt, isagoge, ismarii, isara, ismariis, isaura, ismario, isauri, ismarios, issimo, iscitaretur, ismarium, issuerunt, isdem, ismensu, issuim, iselastica, ismensus, issuisse, iselasticis, ismus, issuit, iselasticus, isprimus, issuo, isque, istero, isfime, issapit, isiaci, isibi, istue, isionis, istuis, ismare, issen, istusegredire, forire, ingredire, repire, ireque, crescire, committire, deserire, glubire, perdire, adveniire, frangire, partuire, ducire, vehire, emire, norire, fugire, patire, exstruire, componire, tangiris, rumpiris, attrahire, hiris, constituire, indire, capire, volaire, iverimire, sapire, afficire, setire, indiris, pervincire, ire, abiturire, cupire, premire, eoire, concitire, stentire, transgredire, scabiris, deire, impellire, paeneire, convertire, venerire, agire, remittire, petire, ihre, lactire, flentire, fleriris, docebitire, arguire, credire, existire, poscire, edire, appetire, adiire, deluire, rapire, datire, repetire, iris, deponire, gerire
3. Person Singularitaremus, it, iterim, itiniere, iteris, itionem, iterium, itiones, iteum, hit, itacue, itius, itque, itquod, itane, itantes, iteram, ituendi, itaqua, itere, itaresepeitur, solitur, faxitur, perferitur, praesitur, concedeitur, exteritur, insutuitur, itur, proficisitur, divitur, quaeitur, sisitur, paratitur, iiitur, iturius
1. Person Pluralconsitimus, imus, claudentimus, imusimum, diceimus, asimus, vocerimus, peritimus, liberimus, truximus, pulcherimus, uberimus, debeimusimur, accesimur, vidiimur
2. Person Pluraliocusitis, idis, ameritis, itis, fleitis, clamitis, nihilitis, cessaverititis, teneitis, postitis, artiaitisimini
3. Person Pluraldeceunt, dieunt, fulgeeunt, eunt, miseunt, euntque, curreunteuntur
Imperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularludiebam, setibam, ibam, setiebam, ibamforte, iebam, rapibam, ludibamlabibar, fungibar, ludibar, ibar, molibar, legibar
2. Person Singularibas, cupibas, iebas, ludibasagibare, ludibaris, ibare, ibaris
3. Person Singularibat, redimibat, ibaties, cupibat, incipibat, occurribat, aperibat, curiebat, iebatsuscipibatur, ibatur, ibaturque, agibatur
1. Person Pluraliebamus, ibamus, excutibamusibamur
2. Person Pluralibatis, iebatisibamini, mittibamini
3. Person Pluralpolibant, iebant, ibantconcitibantur, teibantur, intuibantur, ibantur, veribantur
Futur I (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularinvisiam, terentiam, triam, esaiam, plangibo, tisiam, ibo, amisiam, fasiam, valentiam, milesiam, amantiam, negantiam, postumiam, noniam, communicantiam, tricesiam, amittiam, eteiam, miliam, amazoniam, complacentiam, minantiam, ameriam, setiam, quasiiam, suboibo, cupibo, notoriam, illuciam, liberibo, caiatiam, indigentiam, jamtanta, exsuperantiam, occursoriam, sufferentiam, irascentiam, alesiam, statiam, sufficientiam, loquentiam, continetiam, veneriam, magnesiam, volentiam, iamdiu, ignoratiam, lucretiam, siniam, pulcheriam, ceremiam, conviviam, telesiam, anniam, iamnunc, credibo, pandosiam, uenusiam, rapibo, iamprimum, renitentiam, sintiam, stiam, cariam, iamqua, pieriam, floriam, armeriam, inuriam, iamque, placentiam, egeriam, legiam, sellasiam, atiam, carteiam, duciam, iamtrabibus, planasiam, iam, observantiam, ludiboludibor, iar, iarbae, ibor, jahr, deligibor
2. Person Singularplangibis, vicesies, ies, esties, ascendies, ibaties, angies, incendies, helveties, heroies, abdibis, alibis, divitiies, appellies, rapibis, maneries, inundaties, ibis, obsequies, ludibis, uxories, solieshiberis, ibere, iberis, facessieris, ieris, colibere
3. Person Singularmartiet, iet, ietare, etiet, ietinis, ietrarum, ietrurum, ibid, yet, strvitiet, suiet, ibit, conplectiet, consensietibitur, ietur, confitibitur
1. Person Pluraliemus, vendibimus, ibimusibimur, iemur
2. Person Pluralietis, ibitisibimini, iemini
3. Person Pluralmarsient, consient, tribunt, ibunt, jent, lacientibuntur, ientur
Perfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularivitus, quaevisivi, ivi, enuntiativi, ividiae, adserivi, orivi, capitivi, repetativi, ii, investigativi
2. Person Singulariisti, isti, ivisti
3. Person Singulardecedivit, ivit, iit, sinivit, iid
1. Person Pluraliimus, reddivimus, ivimus
2. Person Pluralivistis, negativistis, aperiuistis, istis
3. Person Pluralierunt, potiverunt, iere, iverunt, ivere
Plusquamperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularcapiveram, ieram, iveram
2. Person Singularieras, iveras
3. Person Singularierat, iverat, dediverat
1. Person Pluraliveramus
2. Person Pluralieratis, iveratis
3. Person Pluraliverant, ierant
Futur II (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularivero, iero
2. Person Singularieris, iveris
3. Person Singulariverit, queasiverit, ierit
1. Person Pluralfugiverimus, ierimus, iverimus
2. Person Pluraliveritis
3. Person Pluralierint, iverint
Präsens (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularcapieam, poleam, cumaeam, percameam, pergeam, poneam, defendeam, staseam, tegeam, apameam, dinaeam, eam, audeeam, eamdem, acraeam, maloeam, eamqua, eamquae, edeam, propteream, phocaeam, eamque, legeam, publieam, eamtuetur, perdeam, invenieamear, earundem, appetear
2. Person Singularcamiseas, hectoreas, aeas, eas, easdem, easille, staseas, easque, immemoreas, puseas, mnaseas, uiderieas, duceas, moleas, posteasobsidiaris, spiare, innitiare, vigiliare, iare, heiare, iaris, jahre, subsidiare, rudiaris
3. Person Singulardiceat, iceat, poneat, eat, eatque, duceat, ingemeat, cresceatiatur, scribiatur
1. Person Pluralvadeamus, viveamus, preamus, radeamus, audieamus, eamus, cresceamusiamur, vereiamur
2. Person Pluralcupieatis, tegeatis, eatis, faceatisiamini
3. Person Pluraleant, dedeant, cupieant, preant, mitteant, perageant, legeant, eandcedeantur, eantur, itentur, moreantur
Imperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularauctorirem, informoirem, certoirem, irem, caroiremirer, ihrer
2. Person Singularnecessaires, ires, sapires, stentiresdesirere, irere, ireris
3. Person Singulariret, iretqueiretur, ireturque, affligiretur, utiretur
1. Person Pluraliremusiremur
2. Person Pluraliretisiremini
3. Person Pluralmunjirent, irentirentur
Perfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singulariverim, ierim, iverimire
2. Person Singularieris, iveris
3. Person Singularqueasiverit, ierit, iverit
1. Person Pluralfugiverimus, ierimus, iverimus
2. Person Pluraliveritis
3. Person Pluralierint, iverint
Plusquamperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularivissem, isem, issem
2. Person Singularisses, ivisses
3. Person Singularisset, ivisset
1. Person Pluralivissemus, issemus
2. Person Pluralissetis, ivissetis
3. Person Pluralissent, iissent, ivissent
Infinitiv
 PräsensPerfekt
Aktivrepire, ireque, crescire, committire, deserire, glubire, perdire, adveniire, frangire, partuire, ducire, vehire, emire, norire, fugire, patire, exstruire, componire, attrahire, constituire, indire, capire, volaire, iverimire, sapire, eoire, afficire, setire, pervincire, ire, abiturire, cupire, premire, concitire, stentire, transgredire, deire, impellire, paeneire, convertire, venerire, agire, remittire, petire, ihre, lactire, flentire, docebitire, arguire, credire, existire, poscire, edire, appetire, adiire, deluire, rapire, datire, repetire, deponire, gerire, egredire, forire, ingredireiisse, tollivisse, vincivisse, didivisse, defendiivisse, ivisse, defendiuisse, disicivisse, auivisse, isse, existivisse
Passivpatiri, opteriri, rabiri, concitiri, iri, irideis, irier, irimus, vertiri
Imperativ I
 AktivPassiv
2. Person Singularjiere, visiere, politiere, ieremia, premiere, agiere, intendiere, regiere, restituiere, geriere, soliere, foliiere
3. Person Singular
2. Person Pluralitereas, ide, nihilite, celerite, clamite, ite, itenarium, seite, itereaimini
3. Person Plural
Imperativ II
 AktivPassiv
2. Person Singulardormiito, ito, calamito, aquisito, doitociveitor, trisitor, itor, tritor, tuitor, dormiitor, inumitor, parasitor, impositor
3. Person Singulardormiito, ito, calamito, aquisito, doitociveitor, trisitor, itor, tritor, tuitor, dormiitor, inumitor, parasitor, impositor
2. Person Pluralitote
3. Person Pluraleuntoeuntor
PPP
 SingularPlural
Nominativitum, itata, itus, itaitata, ita, itae, iti
Genitivitae, iti, iti
Dativito, ito, itae
Akkusativitam, itum, itum
Ablativitata, ita, ito, ito
Vokativita, itum, ite, itataiti, itata, ita
PPA
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ
PFA
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ
Gerundivum
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ
Latein auf Android

Wortschatz · Textstellen · App · Datenschutz · Impressum