Wörterbuch für Latein-Deutsch und Deutsch-Latein

Formentabelle zu "ire"

Verb

Präsens (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singulareoquam, eoque, eoquod, eho, eo, eoire, eopiiseor, eorundem
2. Person Singularisfime, issapit, isiaci, istue, isibi, istuis, isionis, istus, ismare, issen, isusserunt, is, ismariae, isagoge, ismarii, isara, ismariis, isaura, ismario, isauri, ismarios, issimo, iscitaretur, ismarium, issuerunt, isdem, ismensu, issuim, iselastica, ismensus, issuisse, issuit, iselasticis, ismus, issuo, iselasticus, isprimus, istero, isqueremittire, petire, ihre, lactire, convertire, flentire, fleriris, docebitire, arguire, rapire, credire, existire, poscire, edire, appetire, deluire, adiire, datire, gerire, repetire, iris, deponire, egredire, forire, ingredire, glubire, repire, ireque, crescire, deserire, perdire, adveniire, committire, frangire, partuire, ducire, vehire, emire, norire, fugire, patire, exstruire, tangiris, componire, rumpiris, attrahire, volaire, iverimire, hiris, indire, capire, sapire, afficire, constituire, setire, indiris, pervincire, ire, abiturire, cupire, premire, eoire, stentire, agire, concitire, transgredire, scabiris, deire, impellire, paeneire, venerire
3. Person Singularitque, itquod, itane, itantes, iteram, ituendi, itaqua, itere, itare, itaremus, it, itiniere, iterim, itionem, iteris, itiones, iterium, iteum, hit, itacue, itiusquaeitur, sisitur, paratitur, iiitur, iturius, sepeitur, solitur, faxitur, perferitur, praesitur, insutuitur, concedeitur, exteritur, itur, proficisitur, divitur
1. Person Pluraluberimus, debeimus, imus, consitimus, imusimum, claudentimus, asimus, diceimus, vocerimus, peritimus, liberimus, truximus, pulcherimusvidiimur, imur, accesimur
2. Person Pluralclamitis, cessaverititis, teneitis, postitis, artiaitis, iocusitis, idis, ameritis, itis, fleitis, nihilitisimini
3. Person Pluralcurreunt, deceunt, dieunt, fulgeeunt, eunt, miseunt, euntqueeuntur
Imperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularludiebam, setibam, ibam, setiebam, ibamforte, iebam, rapibam, ludibamludibar, ibar, molibar, legibar, labibar, fungibar
2. Person Singulariebas, ludibas, ibas, cupibasludibaris, ibare, ibaris, agibare
3. Person Singularcuriebat, iebat, redimibat, ibat, ibaties, cupibat, incipibat, occurribat, aperibatsuscipibatur, ibatur, ibaturque, agibatur
1. Person Pluralexcutibamus, iebamus, ibamusibamur
2. Person Pluraliebatis, ibatismittibamini, ibamini
3. Person Pluralibant, polibant, iebantibantur, veribantur, concitibantur, intuibantur, teibantur
Futur I (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularrapibo, iamnunc, credibo, pandosiam, uenusiam, cariam, iamprimum, renitentiam, sintiam, stiam, inuriam, iamqua, pieriam, floriam, armeriam, carteiam, duciam, iamque, placentiam, egeriam, legiam, sellasiam, atiam, iamtrabibus, planasiam, iam, observantiam, ludibo, invisiam, terentiam, triam, esaiam, plangibo, tisiam, ibo, amisiam, fasiam, valentiam, milesiam, amantiam, negantiam, postumiam, noniam, tricesiam, amittiam, eteiam, miliam, amazoniam, communicantiam, suboibo, minantiam, ameriam, complacentiam, setiam, quasiiam, cupibo, notoriam, illuciam, liberibo, caiatiam, indigentiam, sufferentiam, jamtanta, exsuperantiam, occursoriam, sufficientiam, irascentiam, alesiam, statiam, magnesiam, volentiam, loquentiam, veneriam, iamdiu, ignoratiam, continetiam, lucretiam, siniam, pulcheriam, anniam, ceremiam, conviviam, telesiamdeligibor, ludibor, iar, iarbae, ibor, jahr
2. Person Singularinundaties, ibis, obsequies, ludibis, uxories, solies, plangibis, vicesies, ies, esties, ascendies, ibaties, angies, incendies, helveties, heroies, abdibis, alibis, divitiies, rapibis, maneries, appelliesieris, colibere, hiberis, ibere, iberis, facessieris
3. Person Singularstrvitiet, suiet, ibit, conplectiet, consensiet, martiet, iet, ietare, etiet, ietinis, ietrarum, ietrurum, yet, ibidconfitibitur, ibitur, ietur
1. Person Pluralibimus, iemus, vendibimusibimur, iemur
2. Person Pluralibitis, ietisiemini, ibimini
3. Person Pluralmarsient, consient, tribunt, ibunt, jent, lacientientur, ibuntur
Perfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularrepetativi, ii, investigativi, ivitus, quaevisivi, ivi, enuntiativi, ividiae, adserivi, orivi, capitivi
2. Person Singularisti, ivisti, iisti
3. Person Singularsinivit, iid, decedivit, ivit, iit
1. Person Pluralreddivimus, iimus, ivimus
2. Person Pluralistis, ivistis, negativistis, aperiuistis
3. Person Pluralierunt, potiverunt, ivere, iere, iverunt
Plusquamperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularcapiveram, ieram, iveram
2. Person Singularieras, iveras
3. Person Singularierat, iverat, dediverat
1. Person Pluraliveramus
2. Person Pluralieratis, iveratis
3. Person Pluralierant, iverant
Futur II (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singulariero, ivero
2. Person Singularieris, iveris
3. Person Singularierit, iverit, queasiverit
1. Person Pluralfugiverimus, ierimus, iverimus
2. Person Pluraliveritis
3. Person Pluraliverint, ierint
Präsens (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singulareamquae, edeam, propteream, phocaeam, eamque, legeam, publieam, perdeam, eamtuetur, invenieam, capieam, poleam, cumaeam, percameam, pergeam, poneam, defendeam, staseam, tegeam, apameam, dinaeam, eam, audeeam, maloeam, eamdem, acraeam, eamquaappetear, ear, earundem
2. Person Singularpuseas, duceas, mnaseas, uiderieas, moleas, posteas, camiseas, hectoreas, aeas, eas, easdem, easille, staseas, easque, immemoreasrudiaris, obsidiaris, vigiliare, spiare, innitiare, heiare, iare, iaris, subsidiare, jahre
3. Person Singularduceat, ingemeat, cresceat, diceat, iceat, poneat, eat, eatquescribiatur, iatur
1. Person Pluraleamus, cresceamus, vadeamus, viveamus, preamus, radeamus, audieamusvereiamur, iamur
2. Person Pluralcupieatis, tegeatis, eatis, faceatisiamini
3. Person Pluralperageant, legeant, eand, eant, dedeant, cupieant, preant, mitteantmoreantur, cedeantur, eantur, itentur
Imperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularcaroirem, auctorirem, informoirem, irem, certoiremihrer, irer
2. Person Singularnecessaires, ires, sapires, stentiresdesirere, irere, ireris
3. Person Singulariret, iretqueaffligiretur, utiretur, iretur, ireturque
1. Person Pluraliremusiremur
2. Person Pluraliretisiremini
3. Person Pluralirent, munjirentirentur
Perfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singulariverim, ierim, iverimire
2. Person Singularieris, iveris
3. Person Singularierit, iverit, queasiverit
1. Person Pluralfugiverimus, ierimus, iverimus
2. Person Pluraliveritis
3. Person Pluraliverint, ierint
Plusquamperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularissem, ivissem, isem
2. Person Singularivisses, isses
3. Person Singularivisset, isset
1. Person Pluralissemus, ivissemus
2. Person Pluralivissetis, issetis
3. Person Pluralivissent, issent, iissent
Infinitiv
 PräsensPerfekt
Aktivdocebitire, arguire, rapire, credire, existire, poscire, edire, appetire, deluire, adiire, datire, gerire, repetire, deponire, egredire, forire, ingredire, glubire, repire, ireque, crescire, deserire, perdire, adveniire, committire, frangire, partuire, ducire, vehire, emire, norire, fugire, patire, exstruire, componire, attrahire, volaire, iverimire, indire, capire, sapire, eoire, afficire, constituire, setire, pervincire, ire, abiturire, cupire, premire, stentire, agire, concitire, transgredire, deire, impellire, paeneire, venerire, remittire, petire, ihre, lactire, convertire, flentireisse, existivisse, iisse, vincivisse, tollivisse, didivisse, defendiivisse, ivisse, defendiuisse, disicivisse, auivisse
Passiviri, concitiri, irideis, irier, irimus, vertiri, patiri, opteriri, rabiri
Imperativ I
 AktivPassiv
2. Person Singularjgeriere, soliere, foliiere, visiere, iere, politiere, ieremia, premiere, agiere, intendiere, regiere, restituiere
3. Person Singular
2. Person Pluralitenarium, seite, iterea, itereas, ide, nihilite, celerite, clamite, iteimini
3. Person Plural
Imperativ II
 AktivPassiv
2. Person Singularaquisito, doito, dormiito, ito, calamitoparasitor, impositor, civeitor, trisitor, itor, tritor, tuitor, dormiitor, inumitor
3. Person Singularito, calamito, aquisito, doito, dormiitodormiitor, inumitor, parasitor, impositor, civeitor, trisitor, itor, tritor, tuitor
2. Person Pluralitote
3. Person Pluraleuntoeuntor
PPP
 SingularPlural
Nominativitata, itus, ita, itumiti, itata, ita, itae
Genitiviti, iti, itae
Dativito, ito, itae
Akkusativitum, itum, itam
Ablativitata, ita, ito, ito
Vokativitum, ite, itata, itaiti, itata
PPA
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ
PFA
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ
Gerundivum
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ
Ablativ
Vokativ
Latein auf Android

Wortschatz · Textstellen · App · Datenschutz · Impressum