Wörterbuch für Latein-Deutsch und Deutsch-Latein

Formentabelle zu "idem"

Pronomen

Maskulinum
 SingularPlural
Nominativjiique, eigentum, ei, einem, eitam, eiarum, einer, eitis, eibeatam, eiorum, eitum, eicetus, aei, eique, eitus, jidum, ii, eidem, jiduum, iicit, iidem, eieicimus, iierunt, iiisse, eifere, eiusque, iiitur, eifrig, iinonis
Genitiveorun
Dativ
Akkusativnumquameun, praetereun, eun, adeuncitieos, issaeos, hectoreos, horaeos, eos, eosdem, obseruamuseos, eosque, poleos, uaccaeos, zmyrnaeos, dictaeos, honestieos, actaeos
Ablativeo, eoire, eopiis, eoquam, eoque, eoquod, eho
Vokativ
Femininum
 SingularPlural
Nominativeatum, eadum, eaius, eaque, aea, eauestris, ea, eaedem, ealue, hea, eadas, eaeque, eapropter, easus, eadero, eager, eaquaeperaeae, cumaeae, publieae, pergameae, italieae, iuleae, apameae, eae, augeae, echidnaeae, tegeae, phocaeae, dictaeae, hectoreae, alieae, ee, dinaeae
Genitivearun
Dativ
Akkusativanean, peraean, heraean, linean, idean, pronoean, eanmoleas, posteas, duceas, camiseas, aeas, eas, uiderieas, easdem, immemoreas, easille, easque, mnaseas, staseas, puseas, hectoreas
Ablativeaquae, eatum, eadum, eaius, eaque, aea, eauestris, ea, eaedem, ealue, hea, eadas, eaeque, eapropter, easus, eadero, eager
Vokativ
Neutrum
 SingularPlural
Nominativjeager, eaquae, eatum, eadum, eaius, eaque, aea, eauestris, ea, eaedem, ealue, eadas, hea, eaeque, eapropter, easus, eadero
Genitiveorun
Dativ
Akkusativjeadero, eager, eaquae, eatum, eadum, eaius, eaque, aea, eauestris, ea, eaedem, ealue, eadas, hea, eaeque, eapropter, easus
Ablativeo, eoire, eopiis, eoquam, eoque, eoquod, eho
Vokativ
Latein auf Android

Wortschatz · Textstellen · App · Datenschutz · Impressum