Wörterbuch für Latein-Deutsch und Deutsch-Latein

Formentabelle zu "esse"

Verb

Präsens (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularsum, sabulosum, summissim, occupationibussum, sumasset, inissum, summula, machinosum, uissum, summala, summulam, ocisum, repertusum, summan, summulas, synonymosum, purpurissum, summani, amisum, larisum, summano, sumnere, summanus, leasum, summare, sumque, monstrosum, summari, adiunctusum, sumtuum, fascinosum, optimissum, gavisasum, summarie, summarium, nessum, perfectusum, venenosum, summarius, commisum, glabrosum, subiectusum, summere, potsum, promisum, maurussum, summerent, conatsum, promptusum, pacasvm, lissum, imaginosum, cicuticinisum, mulsusum, summeret, occassum, amputassum, summire, dessum
2. Person Singularescensiones, es, eschara, essetai, essedas, esubios, oes, esete, es, essen, essevere, esima, essene, escensio, essit, esimum, escensione, escensionem, esius, estris
3. Person Singularmultumest, uiaest, esties, estur, nonest, estindistinctam, estvideri, nonnumquamest, parest, honestumest, estiratae, naturaeest, damnatioest, estvirtus, summusest, estlibens, naturamest, recedendumest, petendumest, estneminem, nullusest, omnibusest, transeundumest, enimest, adiunctumest, estnullus, necesseest, idest, aliterest, exiguumest, quaest, est, philologiaest, incertumest, refectusest, autest, perfectaest, creditumest, indiciumest, aspernatusest, vtest, estquantum, infantiest, estque, turpeest, est, praepositaest, quiddamest
1. Person Pluralfrugalissumus, confertissumus, prudentissumus, eloquentissumus, innocentissumus, clarissumus, diligentissumus, facetissumus, validissumus, consumpturisumus, sumus, auidissumus, strenuissumus, quaesumus, sceleratissumus, doctissumus, peritissumus, amplissumus, gravissumus, multiformessumus, occisissumus
2. Person Pluralductiestis, estis, estis, palaestis
3. Person Pluralsuntqualitates, sont, sempersunt, suntque, perterritisunt, traditisunt, impletisunt, naturaesunt, pussunt, quaedamsunt, nuntiataesunt, copulatisunt, collocatasunt, sunt, suntcomites, ortisunt, suntdisciplina, ossunt, imaesunt, suntista, graviorasunt, suntoptuma, uariasunt
Imperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularaccepieram, sparsieram, vinceram, esitabam, quaereram, generam, iteram, voluieram, mulieram, tolleram, imperam, eram
2. Person Singulareras, aequoeras
3. Person Singularmanerat, erat, privaerat, eratque, dimitterat, carerat, vemerat, appellerat, dedierat, dissaeperat, vendidierat, nvaserat, cederat, instruerat, scriberat, praefeserat, adamerat, lacesserat, tollerat
1. Person Pluraleramus, consuleramus
2. Person Pluralexpertieratis, eratis
3. Person Pluralvierant, perspicerant, erant, impletierant, erantque, vincerant, consedierant, inumerant, traherant, poperant, tangerant, laudaerant, adducerant, attingerant, petivierant, incederant, aspexierant, timerant
Futur I (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularcurero, erodere, tollero, curiero, eroderis, exstruero, fiero, repero, erodes, eroico, vincero, abscedero, erosit, enero, etero, petero, numquamero, lexero, accipiero, quaerero, carero, conterero, liberero, ignoscero, testaero, retero, vomero, afferero, tibero, obstrepero, mensero, ero, frigero, erodeis, ducero, egerero
2. Person Singulareris, mansieris, erismus, erisque, iteris, auxieris, nitrieris, ferrieris
3. Person Singularquiescerit, fierit, tantuserit, evenierit, erit, contingerit, exolescerit, tuerit, aerit, crescerit, eritque, contunderit, subsiderit, eritrea, interficerit, efficerit, provocaerit, exsisterit
1. Person Pluralfacerimus, urerimus, erimus, fererimus
2. Person Pluraldecerneritis, ignosceritis, eritis
3. Person Pluralappropinquaerunt, exsisterunt, ducerunt, conficerunt, tradidierunt, praetexerint, pugnaerunt, fierunt, fugierunt, invaderunt, facerunt, traherunt, realierunt, resisterunt, abdierunt, caperunt, alierunt, erunt, viverunt, abstinenterunt, erint, inrumperunt, consulerunt, eruntque, recidierunt, pellerunt, peterunt, profunderunt, recipierunt, portuerunt, dedierunt, libererunt, iierunt, pisierunt, proicerunt, distinguerunt, illusuerunt, perimerunt, applauderunt, confacerunt, interficerunt, vidierunt, cuperunt
Perfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularfuitere, fuhi, fui, fuiisse, cogitavifui, rifui
2. Person Singularfuisti
3. Person Singularfuit, amisitfuit, fuitesse, fuid, fuitque, terfuit, bellofuit, rifuit
1. Person Pluralfuimus, fuimusque
2. Person Pluralfuistis
3. Person Pluralfuere, fuerunt
Plusquamperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularfueram, fueramque
2. Person Singularfueras
3. Person Singularfverat
1. Person Pluralfueramus
2. Person Pluralfueratis
3. Person Pluralfverant
Futur II (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularfuero
2. Person Singularfueris
3. Person Singularfuerit, fueritque, tefuerit, stetfuerit, dedfuerit, fuerittemperatus
1. Person Pluralfuerimus
2. Person Pluralfueritis
3. Person Pluralfuerint, fuerintque, fuerintverba
Präsens (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularsimmis, cissim, simple, saeuissim, simplicatis, simque, simulta, edim, simultum, aptissim, stolidissim, sim, celebratissim, plusim, simbella, turesim, verissim, simbellam, similla, simlis
2. Person Singularsiserae, palamedis, habuisis, sisitur, halosis, cyrenensis, amisis, sisque, nonussis, callimedis, consedis, digitalisis, pussis, campensis, populosis, ammisis, adclarassis, diomedis, velsis, sanctimonialisis, edis, pelvisis, edisferet, aequosis, favosis, licentisis, mucosis, sirensis, avisis, rexsis, cicuticinisis, cretensis, sis, turesis, entasis, crinisis, sisara, loedis, mentisis, sisera
3. Person Singularacessit, circumsit, inhonestumsit, acressit, accesit, duxisit, predit, sit, rapsit, patesit, debitumsit, erosit, sitergo, sithoc, adisit, decessisit, sitiones, aedit, vixsit, nusit, sitmali, reddisit, pendedit, carpessit, edit, sitque, nvncvpassit, editaeque, sitres, comperisit, interessit, liquessit, sittis, essit, sittus, dessit, expromisit, situari, persensit, habessit, situsque
1. Person Pluralremotissimus, perspectissimus, metuendissimus, imperitissimus, sedulissimus, luscissimus, elegantissimus, vilissimus, impiissimus, sacratissimus, munificentissimus, pugnacissimus, occupatissimus, rapacissimus, parcissimus, spectatissimus, acrissimus, minacissimus, sacrissimus, nasutissimus, innocentissimus, coniunctissimus, superbissimus, exsuperantissimus, urbanissimus, emacissimus, splendidissimus, calamitosissimus, pertinacissimus, minutissimus, politissimus, oculissimus, largissimus, ecclesiassimus, emissimus, pervicacissimus, mittissimus, importunissimus, sagacissimus, inpotentissimus, nudissimus, patrissimus, mansuetissimus, utilissimus, validissimus, pervulgatissimus, moderatissimus, violentissimus, improbissimus, inprobissimus, probatissimus, invictissimus, tranquillissimus, agrestissimus, hospitalissimus, modestissimus, vitiosissimus, impudentissimus, clementissimus, inquinatissimus, sumptuosissimus, serenissimus, invisissimus, facundissimus, edimus, recentissimus, pecuniosissimus, velissimus, icundissimus, impudicissimus, profligatissimus, simus, familiarissimus, opacissimus, impurissimus, insipientissimus, excusatissimus, invitissimus, temperantissimus, disertissimus, liberalissimus, vocalissimus, nefandissimus, insolentissimus, profundissimus, iracundissimus, tepidissimus, fauentissimus, ordinatissimus, tristissimus, crassimus, dissolutissimus, ortisimus, stultissimus, incidissimus, nitidissimus, exoptatissimus, turbidissimus, perfidiosissimus, venustissimus, scelestissimus, experientissimus, gnarissimus, ineptissimus, praeclarissimus, nivissimus, fidentissimus, religiosissimus, bilissimus, fotissimus, scrutantissimus, nocentissimus, providentissimus, fidisimus, egentissimus, infantissimus, seditiosissimus, confertisimus, nolissimus, fidissimus, loquacissimus
2. Person Pluralaccessitis, sitis, sitisque, quasitis, editis, esisitis, aceditis
3. Person Pluralamandisint, captisint, edint, sind, sint, sintiam, gestaesint, sintque
Imperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularesem, essem, essem, forem
2. Person Singularesses, eses, tresses, esses, fores, foresque
3. Person Singularesset, essetdecem, absesset, eset, essetque, aequalisforet, essetur, apertaesset, anesset, esset, instituiesset, prohibuiesset, foret
1. Person Pluralessemus, essemus, foremus, voluessemus
2. Person Pluralessetis, essetis, foretis
3. Person Pluralnonessent, essent, forent, essent, essentque
Perfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularfuerim
2. Person Singularfueris
3. Person Singularfuerit, fueritque, tefuerit, stetfuerit, dedfuerit, fuerittemperatus
1. Person Pluralfuerimus
2. Person Pluralfueritis
3. Person Pluralfuerint, fuerintque, fuerintverba
Plusquamperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularfuissem
2. Person Singularfuisses
3. Person Singularfvisset
1. Person Pluralfuissemus
2. Person Pluralfuissetis
3. Person Pluralfuissent
Infinitiv
 PräsensPerfekt
Aktivdicatesse, esse, essesecurum, praeteresse, essearbitratur, esseautem, esse, fuitesse, ecesse, constitutaesse, nuesse, essedones, molestumesse, aliteresse, neesse, potesse, potestesse, contrariaesse, essener, essse, laceresse, esseostendebat, animumessefvisse, fuisseque, verumtamenfuisse
Passiv
Imperativ I
 AktivPassiv
2. Person Singularestris, escensiones, es, eschara, essetai, essedas, esubios, oes, esete, essen, es, essevere, esima, essene, escensio, essit, esimum, escensione, escensionem, esius
3. Person Singular
2. Person Pluraleste, este, aeste, palaeste
3. Person Plural
Imperativ II
 AktivPassiv
2. Person Singularesto, estomihi, esto
3. Person Singularesto, estomihi, esto
2. Person Pluralestote, estote
3. Person Pluralprodesunto, sunto
PPP
 SingularPlural
Nominativfuta, futum, futusfuti, futa, futae
Genitivfutae, futi, futifutorum, futorum, futarum
Dativfuto, futo, futaefutis
Akkusativfutam, futum, futumfuta, futos, futas
Ablativfuta, futo, futofutis
Vokativfuta, futum, futefuti, futa, futae
PPA
 SingularPlural
Nominativensentes, entia
Genitiventisentium
Dativentientibus
Akkusativens, entem
Ablativente, enti
Vokativensentes, entia
PFA
 SingularPlural
Nominativfuturum, futurus, futurafutura, futurae, futuri
Genitivfuturae, futuri, futurifuturorum, futurorum, futurarum
Dativfuturo, futuro, futuraefuturis
Akkusativfuturam, futurum, futurumfutura, futuros, futuras
Ablativfutura, futuro, futurofuturis
Vokativfutura, futurum, futurefuturi, futura, futurae
Gerundivum
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativesitando, esitando
Akkusativ
Ablativesitando, esitando
Vokativ
Latein auf Android

Wortschatz · Textstellen · App · Datenschutz · Impressum