Wörterbuch für Latein-Deutsch und Deutsch-Latein

Formentabelle zu "esse"

Verb

Präsens (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularsummeret, occassum, imaginosum, cicuticinisum, mulsusum, summire, dessum, amputassum, summissim, occupationibussum, sum, sabulosum, inissum, summula, machinosum, uissum, sumasset, summulam, ocisum, summala, summulas, synonymosum, purpurissum, repertusum, summan, amisum, larisum, summani, sumnere, summano, leasum, summanus, sumque, summare, sumtuum, fascinosum, optimissum, gavisasum, monstrosum, summari, adiunctusum, summarie, nessum, summarium, commisum, glabrosum, perfectusum, venenosum, summarius, potsum, promisum, subiectusum, summere, conatsum, promptusum, pacasvm, lissum, maurussum, summerent
2. Person Singularescensionem, esius, estris, escensiones, es, eschara, essedas, essetai, esubios, oes, esete, es, essen, esima, essevere, escensio, essene, esimum, essit, escensione
3. Person Singularestque, turpeest, infantiest, praepositaest, quiddamest, est, uiaest, multumest, estur, nonest, esties, estvideri, nonnumquamest, parest, honestumest, estindistinctam, naturaeest, damnatioest, estvirtus, estiratae, summusest, estlibens, naturamest, recedendumest, estneminem, nullusest, omnibusest, transeundumest, petendumest, estnullus, necesseest, enimest, adiunctumest, aliterest, idest, exiguumest, quaest, refectusest, autest, perfectaest, est, philologiaest, incertumest, creditumest, aspernatusest, indiciumest, estquantum, vtest
1. Person Pluralgravissumus, peritissumus, amplissumus, occisissumus, multiformessumus, confertissumus, prudentissumus, frugalissumus, eloquentissumus, innocentissumus, diligentissumus, facetissumus, clarissumus, validissumus, consumpturisumus, sumus, auidissumus, quaesumus, strenuissumus, sceleratissumus, doctissumus
2. Person Pluralpalaestis, ductiestis, estis, estis
3. Person Pluralsuntoptuma, uariasunt, suntqualitates, sont, sempersunt, suntque, traditisunt, perterritisunt, impletisunt, naturaesunt, pussunt, quaedamsunt, nuntiataesunt, copulatisunt, collocatasunt, sunt, suntcomites, ortisunt, suntdisciplina, ossunt, suntista, graviorasunt, imaesunt
Imperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singulartolleram, imperam, eram, accepieram, sparsieram, vinceram, esitabam, quaereram, generam, iteram, voluieram, mulieram
2. Person Singulareras, aequoeras
3. Person Singularpraefeserat, lacesserat, tollerat, adamerat, manerat, erat, privaerat, eratque, dimitterat, carerat, appellerat, dedierat, dissaeperat, vemerat, nvaserat, vendidierat, instruerat, cederat, scriberat
1. Person Pluraleramus, consuleramus
2. Person Pluraleratis, expertieratis
3. Person Pluralvierant, erant, perspicerant, erantque, impletierant, consedierant, inumerant, traherant, vincerant, tangerant, poperant, laudaerant, adducerant, attingerant, petivierant, incederant, aspexierant, timerant
Futur I (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularero, mensero, erodeis, ducero, egerero, frigero, curero, erodere, tollero, curiero, eroderis, exstruero, fiero, erodes, repero, eroico, vincero, abscedero, erosit, etero, enero, numquamero, lexero, accipiero, petero, quaerero, conterero, liberero, carero, ignoscero, testaero, afferero, tibero, retero, vomero, obstrepero
2. Person Singulareris, mansieris, erismus, erisque, iteris, auxieris, nitrieris, ferrieris
3. Person Singularprovocaerit, exsisterit, quiescerit, fierit, tantuserit, evenierit, erit, contingerit, exolescerit, tuerit, aerit, eritque, contunderit, crescerit, eritrea, interficerit, efficerit, subsiderit
1. Person Pluralfacerimus, urerimus, erimus, fererimus
2. Person Pluraldecerneritis, ignosceritis, eritis
3. Person Pluralconfacerunt, interficerunt, cuperunt, vidierunt, appropinquaerunt, exsisterunt, ducerunt, conficerunt, tradidierunt, praetexerint, pugnaerunt, fierunt, fugierunt, invaderunt, facerunt, traherunt, realierunt, resisterunt, abdierunt, alierunt, erunt, caperunt, abstinenterunt, erint, inrumperunt, consulerunt, eruntque, recidierunt, pellerunt, viverunt, profunderunt, recipierunt, peterunt, portuerunt, dedierunt, libererunt, proicerunt, distinguerunt, iierunt, pisierunt, illusuerunt, applauderunt, perimerunt
Perfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularrifui, fuitere, fuhi, fui, fuiisse, cogitavifui
2. Person Singularfuisti
3. Person Singularrifuit, fuit, amisitfuit, fuitesse, fuid, fuitque, terfuit, bellofuit
1. Person Pluralfuimus, fuimusque
2. Person Pluralfuistis
3. Person Pluralfuere, fuerunt
Plusquamperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularfueram, fueramque
2. Person Singularfueras
3. Person Singularfverat
1. Person Pluralfueramus
2. Person Pluralfueratis
3. Person Pluralfverant
Futur II (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularfuero
2. Person Singularfueris
3. Person Singularfuerit, tefuerit, fueritque, dedfuerit, stetfuerit, fuerittemperatus
1. Person Pluralfuerimus
2. Person Pluralfueritis
3. Person Pluralfuerintverba, fuerint, fuerintque
Präsens (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularsimilla, simlis, simmis, cissim, simple, simplicatis, saeuissim, simque, simulta, edim, simultum, aptissim, stolidissim, sim, simbella, turesim, celebratissim, plusim, simbellam, verissim
2. Person Singularcrinisis, sisara, loedis, entasis, sisera, mentisis, siserae, palamedis, habuisis, sisitur, halosis, cyrenensis, amisis, sisque, nonussis, consedis, digitalisis, pussis, callimedis, ammisis, campensis, populosis, diomedis, adclarassis, edis, pelvisis, velsis, sanctimonialisis, edisferet, favosis, aequosis, licentisis, sirensis, avisis, mucosis, cretensis, sis, turesis, rexsis, cicuticinisis
3. Person Singulardessit, expromisit, situari, habessit, situsque, persensit, inhonestumsit, acessit, circumsit, accesit, acressit, duxisit, predit, sit, rapsit, patesit, debitumsit, erosit, sitergo, sithoc, decessisit, sitiones, adisit, aedit, vixsit, nusit, sitmali, reddisit, pendedit, edit, sitque, carpessit, nvncvpassit, editaeque, sitres, comperisit, interessit, liquessit, sittis, sittus, essit
1. Person Pluralscrutantissimus, nocentissimus, providentissimus, fidisimus, egentissimus, religiosissimus, bilissimus, fotissimus, infantissimus, seditiosissimus, confertisimus, nolissimus, fidissimus, loquacissimus, sedulissimus, luscissimus, elegantissimus, remotissimus, perspectissimus, metuendissimus, imperitissimus, pugnacissimus, occupatissimus, rapacissimus, parcissimus, vilissimus, impiissimus, sacratissimus, munificentissimus, innocentissimus, coniunctissimus, superbissimus, exsuperantissimus, urbanissimus, emacissimus, spectatissimus, acrissimus, minacissimus, sacrissimus, nasutissimus, oculissimus, largissimus, ecclesiassimus, emissimus, splendidissimus, calamitosissimus, pertinacissimus, minutissimus, politissimus, inpotentissimus, nudissimus, patrissimus, mansuetissimus, utilissimus, pervicacissimus, mittissimus, importunissimus, sagacissimus, inprobissimus, probatissimus, invictissimus, tranquillissimus, agrestissimus, validissimus, pervulgatissimus, moderatissimus, violentissimus, improbissimus, inquinatissimus, sumptuosissimus, serenissimus, invisissimus, facundissimus, edimus, recentissimus, pecuniosissimus, hospitalissimus, modestissimus, vitiosissimus, impudentissimus, clementissimus, profligatissimus, simus, familiarissimus, opacissimus, velissimus, icundissimus, impudicissimus, insipientissimus, excusatissimus, invitissimus, temperantissimus, disertissimus, liberalissimus, impurissimus, nefandissimus, insolentissimus, profundissimus, iracundissimus, tepidissimus, fauentissimus, ordinatissimus, tristissimus, vocalissimus, dissolutissimus, ortisimus, crassimus, nitidissimus, exoptatissimus, turbidissimus, stultissimus, incidissimus, scelestissimus, experientissimus, gnarissimus, perfidiosissimus, venustissimus, praeclarissimus, nivissimus, fidentissimus, ineptissimus
2. Person Pluralaceditis, accessitis, sitis, sitisque, quasitis, editis, esisitis
3. Person Pluralamandisint, edint, captisint, sind, sint, sintiam, gestaesint, sintque
Imperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularesem, essem, essem, forem
2. Person Singularesses, eses, tresses, esses, fores, foresque
3. Person Singularesset, essetdecem, absesset, eset, essetque, apertaesset, anesset, esset, aequalisforet, essetur, instituiesset, prohibuiesset, foret
1. Person Pluralessemus, essemus, foremus, voluessemus
2. Person Pluralessetis, essetis, foretis
3. Person Pluralessentque, nonessent, essent, forent, essent
Perfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularfuerim
2. Person Singularfueris
3. Person Singularfuerit, tefuerit, fueritque, dedfuerit, stetfuerit, fuerittemperatus
1. Person Pluralfuerimus
2. Person Pluralfueritis
3. Person Pluralfuerintverba, fuerint, fuerintque
Plusquamperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularfuissem
2. Person Singularfuisses
3. Person Singularfvisset
1. Person Pluralfuissemus
2. Person Pluralfuissetis
3. Person Pluralfuissent
Infinitiv
 PräsensPerfekt
Aktivlaceresse, essse, esseostendebat, animumesse, dicatesse, esse, praeteresse, essearbitratur, essesecurum, esseautem, esse, fuitesse, ecesse, constitutaesse, nuesse, essedones, aliteresse, molestumesse, neesse, potesse, potestesse, contrariaesse, essenerverumtamenfuisse, fvisse, fuisseque
Passiv
Imperativ I
 AktivPassiv
2. Person Singularescensionem, esius, estris, escensiones, es, eschara, essedas, essetai, esubios, oes, esete, es, essen, esima, essevere, escensio, essene, esimum, essit, escensione
3. Person Singular
2. Person Pluralpalaeste, este, este, aeste
3. Person Plural
Imperativ II
 AktivPassiv
2. Person Singularesto, estomihi, esto
3. Person Singularesto, esto, estomihi
2. Person Pluralestote, estote
3. Person Pluralsunto, prodesunto
PPP
 SingularPlural
Nominativfutus, futa, futumfuti, futa, futae
Genitivfuti, futi, futaefutorum, futorum, futarum
Dativfuto, futo, futaefutis
Akkusativfutum, futam, futumfuta, futos, futas
Ablativfuta, futo, futofutis
Vokativfuta, futum, futefuti, futa, futae
PPA
 SingularPlural
Nominativensentes, entia
Genitiventisentium
Dativentientibus
Akkusativens, entem
Ablativente, enti
Vokativensentes, entia
PFA
 SingularPlural
Nominativfuturus, futura, futurumfuturi, futura, futurae
Genitivfuturi, futurae, futurifuturorum, futurorum, futurarum
Dativfuturo, futuro, futuraefuturis
Akkusativfuturam, futurum, futurumfutura, futuros, futuras
Ablativfutura, futuro, futurofuturis
Vokativfutura, futurum, futurefuturi, futura, futurae
Gerundivum
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativesitando, esitando
Akkusativ
Ablativesitando, esitando
Vokativ
Latein auf Android

Wortschatz · Textstellen · App · Datenschutz · Impressum