Wörterbuch für Latein-Deutsch und Deutsch-Latein

Formentabelle zu "esse"

Verb

Präsens (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularsummarie, summarium, nessum, glabrosum, perfectusum, venenosum, summarius, commisum, subiectusum, summere, potsum, promisum, lissum, maurussum, summerent, conatsum, promptusum, pacasvm, imaginosum, cicuticinisum, mulsusum, summeret, occassum, amputassum, summire, dessum, sum, sabulosum, summissim, occupationibussum, machinosum, uissum, sumasset, inissum, summula, summala, summulam, ocisum, repertusum, summan, summulas, synonymosum, purpurissum, summani, amisum, larisum, summano, sumnere, summanus, leasum, summare, sumque, gavisasum, monstrosum, summari, adiunctusum, sumtuum, fascinosum, optimissum
2. Person Singularessevere, esima, essene, escensio, essit, esimum, escensione, esius, escensionem, estris, escensiones, es, eschara, essedas, essetai, esubios, oes, esete, essen, es
3. Person Singularexiguumest, quaest, refectusest, autest, perfectaest, est, philologiaest, incertumest, creditumest, indiciumest, aspernatusest, vtest, estquantum, turpeest, infantiest, estque, est, praepositaest, quiddamest, uiaest, multumest, esties, estur, nonest, parest, honestumest, estindistinctam, estvideri, nonnumquamest, estiratae, naturaeest, damnatioest, estvirtus, summusest, recedendumest, estlibens, naturamest, petendumest, estneminem, nullusest, omnibusest, transeundumest, enimest, adiunctumest, estnullus, necesseest, idest, aliterest
1. Person Pluralauidissumus, sumus, strenuissumus, quaesumus, sceleratissumus, doctissumus, gravissumus, peritissumus, amplissumus, multiformessumus, occisissumus, frugalissumus, confertissumus, prudentissumus, eloquentissumus, innocentissumus, clarissumus, diligentissumus, facetissumus, validissumus, consumpturisumus
2. Person Pluralestis, palaestis, ductiestis, estis
3. Person Pluralcopulatisunt, collocatasunt, sunt, suntcomites, ortisunt, suntdisciplina, ossunt, graviorasunt, imaesunt, suntista, uariasunt, suntoptuma, sont, suntqualitates, sempersunt, suntque, perterritisunt, traditisunt, impletisunt, naturaesunt, pussunt, quaedamsunt, nuntiataesunt
Imperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singulargeneram, iteram, voluieram, mulieram, tolleram, imperam, eram, accepieram, sparsieram, vinceram, esitabam, quaereram
2. Person Singularaequoeras, eras
3. Person Singularvemerat, appellerat, dedierat, dissaeperat, vendidierat, nvaserat, cederat, instruerat, scriberat, praefeserat, adamerat, lacesserat, tollerat, manerat, erat, privaerat, eratque, dimitterat, carerat
1. Person Pluraleramus, consuleramus
2. Person Pluralexpertieratis, eratis
3. Person Pluralpetivierant, incederant, aspexierant, timerant, vierant, perspicerant, erant, impletierant, erantque, vincerant, consedierant, inumerant, traherant, poperant, tangerant, laudaerant, attingerant, adducerant
Futur I (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularcarero, conterero, liberero, ignoscero, testaero, retero, vomero, afferero, tibero, obstrepero, mensero, ero, egerero, frigero, erodeis, ducero, curero, erodere, tollero, fiero, curiero, eroderis, exstruero, repero, erodes, eroico, vincero, abscedero, erosit, enero, etero, accipiero, petero, numquamero, lexero, quaerero
2. Person Singularerisque, auxieris, iteris, nitrieris, ferrieris, eris, mansieris, erismus
3. Person Singulartuerit, erit, contingerit, exolescerit, aerit, crescerit, eritque, contunderit, efficerit, subsiderit, eritrea, interficerit, provocaerit, exsisterit, quiescerit, fierit, tantuserit, evenierit
1. Person Pluralfererimus, urerimus, facerimus, erimus
2. Person Pluralignosceritis, eritis, decerneritis
3. Person Pluralportuerunt, dedierunt, libererunt, iierunt, pisierunt, proicerunt, distinguerunt, illusuerunt, perimerunt, applauderunt, confacerunt, interficerunt, vidierunt, cuperunt, appropinquaerunt, exsisterunt, ducerunt, conficerunt, tradidierunt, fierunt, praetexerint, pugnaerunt, fugierunt, realierunt, invaderunt, facerunt, traherunt, resisterunt, abdierunt, caperunt, alierunt, erunt, recidierunt, pellerunt, viverunt, abstinenterunt, erint, inrumperunt, consulerunt, eruntque, recipierunt, peterunt, profunderunt
Perfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularcogitavifui, rifui, fuitere, fuhi, fui, fuiisse
2. Person Singularfuisti
3. Person Singularterfuit, bellofuit, rifuit, fuit, amisitfuit, fuitesse, fuid, fuitque
1. Person Pluralfuimusque, fuimus
2. Person Pluralfuistis
3. Person Pluralfuerunt, fuere
Plusquamperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularfueram, fueramque
2. Person Singularfueras
3. Person Singularfverat
1. Person Pluralfueramus
2. Person Pluralfueratis
3. Person Pluralfverant
Futur II (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularfuero
2. Person Singularfueris
3. Person Singularfuerittemperatus, fuerit, fueritque, tefuerit, stetfuerit, dedfuerit
1. Person Pluralfuerimus
2. Person Pluralfueritis
3. Person Pluralfuerint, fuerintque, fuerintverba
Präsens (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularstolidissim, sim, turesim, celebratissim, plusim, simbella, verissim, simbellam, similla, simlis, simmis, cissim, simple, saeuissim, simplicatis, simque, simulta, edim, simultum, aptissim
2. Person Singularedisferet, aequosis, favosis, licentisis, avisis, mucosis, sirensis, turesis, rexsis, cicuticinisis, cretensis, sis, loedis, entasis, crinisis, sisara, mentisis, sisera, palamedis, habuisis, siserae, halosis, sisitur, cyrenensis, amisis, sisque, nonussis, callimedis, consedis, digitalisis, pussis, campensis, populosis, ammisis, adclarassis, diomedis, pelvisis, velsis, sanctimonialisis, edis
3. Person Singularsitmali, reddisit, pendedit, nusit, edit, sitque, carpessit, editaeque, sitres, nvncvpassit, liquessit, sittis, comperisit, interessit, sittus, essit, situari, dessit, expromisit, habessit, situsque, persensit, acessit, circumsit, inhonestumsit, accesit, acressit, duxisit, rapsit, patesit, predit, sit, debitumsit, erosit, sitergo, sithoc, adisit, decessisit, sitiones, aedit, vixsit
1. Person Pluralvocalissimus, nefandissimus, insolentissimus, profundissimus, iracundissimus, tepidissimus, fauentissimus, ordinatissimus, tristissimus, crassimus, dissolutissimus, ortisimus, turbidissimus, stultissimus, incidissimus, nitidissimus, exoptatissimus, gnarissimus, perfidiosissimus, venustissimus, scelestissimus, experientissimus, ineptissimus, praeclarissimus, nivissimus, fidentissimus, egentissimus, religiosissimus, bilissimus, fotissimus, scrutantissimus, nocentissimus, providentissimus, fidisimus, loquacissimus, infantissimus, seditiosissimus, confertisimus, nolissimus, fidissimus, luscissimus, elegantissimus, remotissimus, perspectissimus, metuendissimus, imperitissimus, sedulissimus, parcissimus, vilissimus, impiissimus, sacratissimus, munificentissimus, pugnacissimus, occupatissimus, rapacissimus, urbanissimus, emacissimus, spectatissimus, acrissimus, minacissimus, sacrissimus, nasutissimus, innocentissimus, coniunctissimus, superbissimus, exsuperantissimus, emissimus, splendidissimus, calamitosissimus, pertinacissimus, minutissimus, politissimus, oculissimus, largissimus, ecclesiassimus, patrissimus, mansuetissimus, utilissimus, pervicacissimus, mittissimus, importunissimus, sagacissimus, inpotentissimus, nudissimus, agrestissimus, validissimus, pervulgatissimus, moderatissimus, violentissimus, improbissimus, inprobissimus, probatissimus, invictissimus, tranquillissimus, recentissimus, pecuniosissimus, hospitalissimus, modestissimus, vitiosissimus, impudentissimus, clementissimus, inquinatissimus, sumptuosissimus, serenissimus, invisissimus, facundissimus, edimus, velissimus, icundissimus, impudicissimus, profligatissimus, simus, familiarissimus, opacissimus, impurissimus, insipientissimus, excusatissimus, invitissimus, temperantissimus, disertissimus, liberalissimus
2. Person Pluralquasitis, editis, esisitis, aceditis, accessitis, sitis, sitisque
3. Person Pluralsint, gestaesint, sintiam, sintque, amandisint, captisint, edint, sind
Imperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularessem, esem, essem, forem
2. Person Singularfores, foresque, esses, eses, esses, tresses
3. Person Singularinstituiesset, prohibuiesset, foret, esset, essetdecem, absesset, eset, essetque, esset, aequalisforet, essetur, apertaesset, anesset
1. Person Pluralvoluessemus, essemus, essemus, foremus
2. Person Pluralessetis, foretis, essetis
3. Person Pluralforent, essent, essentque, nonessent, essent
Perfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularfuerim
2. Person Singularfueris
3. Person Singularfuerit, fueritque, tefuerit, stetfuerit, dedfuerit, fuerittemperatus
1. Person Pluralfuerimus
2. Person Pluralfueritis
3. Person Pluralfuerint, fuerintque, fuerintverba
Plusquamperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularfuissem
2. Person Singularfuisses
3. Person Singularfvisset
1. Person Pluralfuissemus
2. Person Pluralfuissetis
3. Person Pluralfuissent
Infinitiv
 PräsensPerfekt
Aktivpotesse, potestesse, contrariaesse, essener, essse, laceresse, esseostendebat, animumesse, esse, dicatesse, essearbitratur, essesecurum, praeteresse, esseautem, esse, fuitesse, ecesse, essedones, constitutaesse, nuesse, molestumesse, aliteresse, neessefuisseque, verumtamenfuisse, fvisse
Passiv
Imperativ I
 AktivPassiv
2. Person Singularessen, es, essevere, esima, essene, escensio, essit, esimum, escensione, esius, escensionem, estris, escensiones, es, eschara, essedas, essetai, esubios, oes, esete
3. Person Singular
2. Person Pluraleste, aeste, palaeste, este
3. Person Plural
Imperativ II
 AktivPassiv
2. Person Singularestomihi, esto, esto
3. Person Singularesto, estomihi, esto
2. Person Pluralestote, estote
3. Person Pluralsunto, prodesunto
PPP
 SingularPlural
Nominativfutum, futus, futafuti, futa, futae
Genitivfuti, futi, futaefutorum, futarum, futorum
Dativfuto, futo, futaefutis
Akkusativfutam, futum, futumfutos, futas, futa
Ablativfuta, futo, futofutis
Vokativfutum, fute, futafutae, futi, futa
PPA
 SingularPlural
Nominativensentes, entia
Genitiventisentium
Dativentientibus
Akkusativens, entem
Ablativente, enti
Vokativensentia, entes
PFA
 SingularPlural
Nominativfuturum, futurus, futurafuturi, futura, futurae
Genitivfuturi, futuri, futuraefuturarum, futurorum, futurorum
Dativfuturo, futuro, futuraefuturis
Akkusativfuturam, futurum, futurumfuturos, futuras, futura
Ablativfutura, futuro, futurofuturis
Vokativfuturum, future, futurafuturi, futura, futurae
Gerundivum
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativesitando, esitando
Akkusativ
Ablativesitando, esitando
Vokativ
Latein auf Android

Wortschatz · Textstellen · App · Datenschutz · Impressum