Wörterbuch für Latein-Deutsch und Deutsch-Latein

Formentabelle zu "esse"

Verb

Präsens (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularsummano, sumnere, leasum, summanus, summare, sumque, optimissum, gavisasum, monstrosum, summari, adiunctusum, sumtuum, fascinosum, summarie, summarium, nessum, glabrosum, perfectusum, venenosum, summarius, commisum, subiectusum, summere, potsum, promisum, pacasvm, lissum, maurussum, summerent, conatsum, promptusum, imaginosum, cicuticinisum, mulsusum, summeret, occassum, amputassum, summire, dessum, sum, sabulosum, summissim, occupationibussum, machinosum, uissum, sumasset, inissum, summula, summala, summulam, ocisum, repertusum, summan, summulas, synonymosum, purpurissum, summani, amisum, larisum
2. Person Singularesete, essen, es, esima, essevere, essene, escensio, esimum, essit, escensione, esius, escensionem, estris, escensiones, es, eschara, essedas, essetai, esubios, oes
3. Person Singularrecedendumest, estlibens, naturamest, transeundumest, petendumest, estneminem, nullusest, omnibusest, enimest, adiunctumest, estnullus, necesseest, idest, aliterest, exiguumest, quaest, refectusest, autest, perfectaest, est, philologiaest, incertumest, creditumest, indiciumest, aspernatusest, vtest, estquantum, turpeest, infantiest, estque, quiddamest, est, praepositaest, uiaest, multumest, esties, estur, nonest, parest, honestumest, estindistinctam, estvideri, nonnumquamest, estiratae, naturaeest, damnatioest, estvirtus, summusest
1. Person Pluralclarissumus, diligentissumus, facetissumus, validissumus, consumpturisumus, auidissumus, sumus, strenuissumus, quaesumus, sceleratissumus, doctissumus, gravissumus, peritissumus, amplissumus, multiformessumus, occisissumus, frugalissumus, confertissumus, prudentissumus, eloquentissumus, innocentissumus
2. Person Pluralestis, palaestis, ductiestis, estis
3. Person Pluralpussunt, quaedamsunt, nuntiataesunt, copulatisunt, collocatasunt, sunt, ortisunt, suntcomites, ossunt, suntdisciplina, graviorasunt, imaesunt, suntista, uariasunt, suntoptuma, sont, suntqualitates, sempersunt, suntque, perterritisunt, traditisunt, impletisunt, naturaesunt
Imperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularquaereram, generam, iteram, voluieram, mulieram, tolleram, imperam, eram, accepieram, sparsieram, vinceram, esitabam
2. Person Singularaequoeras, eras
3. Person Singulareratque, dimitterat, carerat, vemerat, appellerat, dedierat, dissaeperat, vendidierat, nvaserat, cederat, instruerat, scriberat, praefeserat, adamerat, lacesserat, tollerat, manerat, erat, privaerat
1. Person Pluralconsuleramus, eramus
2. Person Pluralexpertieratis, eratis
3. Person Plurallaudaerant, attingerant, adducerant, petivierant, incederant, aspexierant, timerant, vierant, perspicerant, erant, impletierant, erantque, traherant, vincerant, consedierant, inumerant, poperant, tangerant
Futur I (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularabscedero, erosit, enero, etero, lexero, accipiero, petero, numquamero, quaerero, liberero, carero, conterero, ignoscero, testaero, retero, vomero, afferero, tibero, obstrepero, mensero, ero, egerero, frigero, erodeis, ducero, curero, erodere, tollero, fiero, curiero, eroderis, exstruero, repero, erodes, eroico, vincero
2. Person Singularerismus, erisque, auxieris, iteris, ferrieris, nitrieris, eris, mansieris
3. Person Singulartantuserit, evenierit, tuerit, erit, contingerit, exolescerit, aerit, crescerit, eritque, contunderit, efficerit, subsiderit, eritrea, interficerit, provocaerit, exsisterit, quiescerit, fierit
1. Person Pluralerimus, fererimus, urerimus, facerimus
2. Person Pluraldecerneritis, ignosceritis, eritis
3. Person Pluralresisterunt, abdierunt, caperunt, alierunt, erunt, recidierunt, pellerunt, viverunt, abstinenterunt, erint, inrumperunt, consulerunt, eruntque, recipierunt, peterunt, profunderunt, portuerunt, libererunt, dedierunt, iierunt, pisierunt, proicerunt, distinguerunt, illusuerunt, perimerunt, applauderunt, confacerunt, interficerunt, vidierunt, cuperunt, appropinquaerunt, exsisterunt, ducerunt, conficerunt, tradidierunt, fierunt, praetexerint, pugnaerunt, fugierunt, traherunt, realierunt, invaderunt, facerunt
Perfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularfui, fuiisse, cogitavifui, rifui, fuitere, fuhi
2. Person Singularfuisti
3. Person Singularfuitesse, fuid, fuitque, terfuit, bellofuit, rifuit, fuit, amisitfuit
1. Person Pluralfuimus, fuimusque
2. Person Pluralfuistis
3. Person Pluralfuere, fuerunt
Plusquamperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularfueram, fueramque
2. Person Singularfueras
3. Person Singularfverat
1. Person Pluralfueramus
2. Person Pluralfueratis
3. Person Pluralfverant
Futur II (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularfuero
2. Person Singularfueris
3. Person Singularfueritque, tefuerit, stetfuerit, dedfuerit, fuerittemperatus, fuerit
1. Person Pluralfuerimus
2. Person Pluralfueritis
3. Person Pluralfuerint, fuerintque, fuerintverba
Präsens (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularedim, simulta, simultum, aptissim, stolidissim, sim, turesim, celebratissim, plusim, simbella, verissim, simbellam, similla, simlis, simmis, cissim, simple, saeuissim, simplicatis, simque
2. Person Singularcampensis, populosis, ammisis, adclarassis, diomedis, edis, pelvisis, velsis, sanctimonialisis, edisferet, favosis, aequosis, licentisis, avisis, mucosis, sirensis, turesis, rexsis, cicuticinisis, cretensis, sis, loedis, entasis, crinisis, sisara, mentisis, sisera, siserae, palamedis, habuisis, sisitur, halosis, sisque, cyrenensis, amisis, nonussis, callimedis, consedis, digitalisis, pussis
3. Person Singularsithoc, sitiones, adisit, decessisit, aedit, vixsit, sitmali, reddisit, pendedit, nusit, edit, sitque, carpessit, editaeque, sitres, nvncvpassit, liquessit, sittis, comperisit, interessit, sittus, essit, situari, dessit, expromisit, habessit, situsque, persensit, acessit, circumsit, inhonestumsit, accesit, acressit, duxisit, sit, rapsit, patesit, predit, sitergo, debitumsit, erosit
1. Person Pluraltranquillissimus, agrestissimus, validissimus, pervulgatissimus, moderatissimus, violentissimus, improbissimus, inprobissimus, probatissimus, invictissimus, edimus, recentissimus, pecuniosissimus, hospitalissimus, modestissimus, vitiosissimus, impudentissimus, clementissimus, inquinatissimus, sumptuosissimus, serenissimus, invisissimus, facundissimus, velissimus, icundissimus, impudicissimus, profligatissimus, simus, familiarissimus, opacissimus, liberalissimus, impurissimus, insipientissimus, excusatissimus, invitissimus, temperantissimus, disertissimus, ordinatissimus, tristissimus, vocalissimus, nefandissimus, insolentissimus, profundissimus, iracundissimus, tepidissimus, fauentissimus, ortisimus, crassimus, dissolutissimus, turbidissimus, stultissimus, incidissimus, nitidissimus, exoptatissimus, gnarissimus, perfidiosissimus, venustissimus, scelestissimus, experientissimus, fidentissimus, ineptissimus, praeclarissimus, nivissimus, fidisimus, egentissimus, religiosissimus, bilissimus, fotissimus, scrutantissimus, nocentissimus, providentissimus, fidissimus, loquacissimus, infantissimus, seditiosissimus, confertisimus, nolissimus, luscissimus, elegantissimus, remotissimus, perspectissimus, metuendissimus, imperitissimus, sedulissimus, rapacissimus, parcissimus, vilissimus, impiissimus, sacratissimus, munificentissimus, pugnacissimus, occupatissimus, urbanissimus, emacissimus, spectatissimus, acrissimus, minacissimus, sacrissimus, nasutissimus, innocentissimus, coniunctissimus, superbissimus, exsuperantissimus, ecclesiassimus, emissimus, splendidissimus, calamitosissimus, pertinacissimus, minutissimus, politissimus, oculissimus, largissimus, patrissimus, mansuetissimus, utilissimus, pervicacissimus, mittissimus, importunissimus, sagacissimus, inpotentissimus, nudissimus
2. Person Pluralsitis, sitisque, quasitis, editis, esisitis, aceditis, accessitis
3. Person Pluraledint, captisint, sind, sint, gestaesint, sintiam, sintque, amandisint
Imperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularessem, forem, essem, esem
2. Person Singulareses, tresses, esses, fores, foresque, esses
3. Person Singularessetdecem, eset, absesset, essetque, anesset, esset, aequalisforet, essetur, apertaesset, instituiesset, prohibuiesset, foret, esset
1. Person Pluralessemus, essemus, foremus, voluessemus
2. Person Pluralessetis, essetis, foretis
3. Person Pluralessent, forent, essent, essentque, nonessent
Perfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularfuerim
2. Person Singularfueris
3. Person Singularfueritque, tefuerit, stetfuerit, dedfuerit, fuerittemperatus, fuerit
1. Person Pluralfuerimus
2. Person Pluralfueritis
3. Person Pluralfuerint, fuerintque, fuerintverba
Plusquamperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularfuissem
2. Person Singularfuisses
3. Person Singularfvisset
1. Person Pluralfuissemus
2. Person Pluralfuissetis
3. Person Pluralfuissent
Infinitiv
 PräsensPerfekt
Aktivessedones, constitutaesse, nuesse, molestumesse, aliteresse, neesse, potesse, potestesse, contrariaesse, essener, essse, laceresse, esseostendebat, animumesse, esse, dicatesse, essearbitratur, essesecurum, praeteresse, esseautem, esse, ecesse, fuitessefvisse, fuisseque, verumtamenfuisse
Passiv
Imperativ I
 AktivPassiv
2. Person Singularesubios, oes, esete, essen, es, esima, essevere, essene, escensio, esimum, essit, escensione, esius, escensionem, estris, escensiones, es, eschara, essedas, essetai
3. Person Singular
2. Person Pluraleste, aeste, palaeste, este
3. Person Plural
Imperativ II
 AktivPassiv
2. Person Singularesto, estomihi, esto
3. Person Singularesto, estomihi, esto
2. Person Pluralestote, estote
3. Person Pluralprodesunto, sunto
PPP
 SingularPlural
Nominativfutum, futus, futafutae, futi, futa
Genitivfutae, futi, futifutorum, futorum, futarum
Dativfuto, futae, futofutis
Akkusativfutam, futum, futumfuta, futos, futas
Ablativfuto, futo, futafutis
Vokativfutum, fute, futafutae, futi, futa
PPA
 SingularPlural
Nominativensentia, entes
Genitiventisentium
Dativentientibus
Akkusativens, entem
Ablativenti, ente
Vokativensentia, entes
PFA
 SingularPlural
Nominativfuturum, futurus, futurafuturae, futuri, futura
Genitivfuturae, futuri, futurifuturorum, futurorum, futurarum
Dativfuturae, futuro, futurofuturis
Akkusativfuturam, futurum, futurumfuturos, futuras, futura
Ablativfuturo, futuro, futurafuturis
Vokativfuturum, future, futurafuturae, futuri, futura
Gerundivum
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativesitando, esitando
Akkusativ
Ablativesitando, esitando
Vokativ
Latein auf Android

Wortschatz · Textstellen · App · Datenschutz · Impressum