Wörterbuch für Latein-Deutsch und Deutsch-Latein

Formentabelle zu "esse"

Verb

Präsens (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularmachinosum, uissum, sumasset, inissum, summula, ocisum, summala, summulam, purpurissum, repertusum, summan, summulas, synonymosum, larisum, summani, amisum, summano, sumnere, leasum, summanus, summare, sumque, fascinosum, optimissum, gavisasum, monstrosum, summari, adiunctusum, sumtuum, summarie, summarium, nessum, glabrosum, perfectusum, venenosum, summarius, commisum, subiectusum, summere, potsum, promisum, pacasvm, lissum, maurussum, summerent, conatsum, promptusum, occassum, imaginosum, cicuticinisum, mulsusum, summeret, amputassum, summire, dessum, occupationibussum, sum, sabulosum, summissim
2. Person Singulares, eschara, essedas, essetai, oes, esubios, esete, es, essen, esima, essevere, escensio, essene, esimum, essit, escensione, escensionem, esius, estris, escensiones
3. Person Singularesties, estur, nonest, parest, honestumest, estindistinctam, estvideri, nonnumquamest, estiratae, naturaeest, damnatioest, estvirtus, summusest, recedendumest, estlibens, naturamest, omnibusest, transeundumest, petendumest, estneminem, nullusest, enimest, adiunctumest, estnullus, necesseest, idest, aliterest, quaest, exiguumest, refectusest, autest, perfectaest, est, philologiaest, incertumest, creditumest, aspernatusest, indiciumest, vtest, estquantum, turpeest, infantiest, estque, quiddamest, est, praepositaest, uiaest, multumest
1. Person Pluraleloquentissumus, innocentissumus, diligentissumus, facetissumus, clarissumus, validissumus, consumpturisumus, auidissumus, sumus, quaesumus, strenuissumus, sceleratissumus, doctissumus, gravissumus, peritissumus, amplissumus, occisissumus, multiformessumus, prudentissumus, frugalissumus, confertissumus
2. Person Pluralductiestis, estis, estis, palaestis
3. Person Pluralsempersunt, suntque, traditisunt, perterritisunt, impletisunt, naturaesunt, pussunt, quaedamsunt, nuntiataesunt, copulatisunt, collocatasunt, sunt, ortisunt, suntcomites, ossunt, suntdisciplina, graviorasunt, imaesunt, suntista, uariasunt, suntoptuma, sont, suntqualitates
Imperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularsparsieram, vinceram, esitabam, quaereram, generam, iteram, voluieram, mulieram, tolleram, imperam, eram, accepieram
2. Person Singulareras, aequoeras
3. Person Singularmanerat, erat, privaerat, eratque, dimitterat, carerat, dissaeperat, vemerat, appellerat, dedierat, nvaserat, vendidierat, cederat, instruerat, scriberat, praefeserat, lacesserat, tollerat, adamerat
1. Person Pluralconsuleramus, eramus
2. Person Pluralexpertieratis, eratis
3. Person Pluralperspicerant, erant, impletierant, erantque, traherant, vincerant, consedierant, inumerant, poperant, tangerant, laudaerant, attingerant, adducerant, petivierant, incederant, aspexierant, timerant, vierant
Futur I (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularexstruero, fiero, curiero, eroderis, repero, erodes, eroico, vincero, abscedero, erosit, enero, etero, lexero, accipiero, petero, numquamero, quaerero, liberero, carero, conterero, ignoscero, testaero, afferero, tibero, retero, vomero, obstrepero, mensero, ero, ducero, egerero, frigero, erodeis, tollero, curero, erodere
2. Person Singularmansieris, erismus, erisque, iteris, auxieris, ferrieris, nitrieris, eris
3. Person Singulartantuserit, evenierit, tuerit, erit, contingerit, exolescerit, aerit, crescerit, eritque, contunderit, efficerit, subsiderit, eritrea, interficerit, provocaerit, exsisterit, quiescerit, fierit
1. Person Pluralfacerimus, urerimus, erimus, fererimus
2. Person Pluraldecerneritis, ignosceritis, eritis
3. Person Pluraltradidierunt, conficerunt, pugnaerunt, fierunt, praetexerint, fugierunt, facerunt, traherunt, realierunt, invaderunt, resisterunt, abdierunt, caperunt, alierunt, erunt, recidierunt, pellerunt, viverunt, abstinenterunt, erint, inrumperunt, consulerunt, eruntque, recipierunt, peterunt, profunderunt, portuerunt, libererunt, dedierunt, distinguerunt, iierunt, pisierunt, proicerunt, illusuerunt, perimerunt, applauderunt, confacerunt, interficerunt, vidierunt, cuperunt, exsisterunt, ducerunt, appropinquaerunt
Perfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularfuitere, fuhi, fui, fuiisse, cogitavifui, rifui
2. Person Singularfuisti
3. Person Singularfuit, amisitfuit, fuitesse, fuitque, fuid, terfuit, bellofuit, rifuit
1. Person Pluralfuimus, fuimusque
2. Person Pluralfuistis
3. Person Pluralfuere, fuerunt
Plusquamperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularfueram, fueramque
2. Person Singularfueras
3. Person Singularfverat
1. Person Pluralfueramus
2. Person Pluralfueratis
3. Person Pluralfverant
Futur II (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularfuero
2. Person Singularfueris
3. Person Singularfuerit, tefuerit, fueritque, stetfuerit, dedfuerit, fuerittemperatus
1. Person Pluralfuerimus
2. Person Pluralfueritis
3. Person Pluralfuerint, fuerintque, fuerintverba
Präsens (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularcissim, simple, simplicatis, saeuissim, simque, simulta, edim, simultum, aptissim, stolidissim, sim, turesim, celebratissim, plusim, simbella, verissim, simbellam, similla, simlis, simmis
2. Person Singularsisitur, halosis, sisque, cyrenensis, amisis, nonussis, pussis, callimedis, consedis, digitalisis, campensis, populosis, ammisis, diomedis, adclarassis, edis, pelvisis, velsis, sanctimonialisis, edisferet, favosis, aequosis, licentisis, sirensis, avisis, mucosis, sis, turesis, rexsis, cicuticinisis, cretensis, sisara, loedis, entasis, crinisis, sisera, mentisis, siserae, palamedis, habuisis
3. Person Singularaccesit, acressit, duxisit, sit, rapsit, patesit, predit, sitergo, debitumsit, erosit, sithoc, sitiones, adisit, decessisit, aedit, vixsit, sitmali, reddisit, pendedit, nusit, edit, sitque, carpessit, nvncvpassit, editaeque, sitres, liquessit, sittis, comperisit, interessit, sittus, essit, expromisit, situari, dessit, habessit, situsque, persensit, acessit, circumsit, inhonestumsit
1. Person Pluralpugnacissimus, occupatissimus, rapacissimus, parcissimus, vilissimus, impiissimus, sacratissimus, munificentissimus, exsuperantissimus, urbanissimus, emacissimus, spectatissimus, acrissimus, minacissimus, sacrissimus, nasutissimus, innocentissimus, coniunctissimus, superbissimus, oculissimus, largissimus, ecclesiassimus, emissimus, splendidissimus, calamitosissimus, pertinacissimus, minutissimus, politissimus, patrissimus, mansuetissimus, utilissimus, pervicacissimus, mittissimus, importunissimus, sagacissimus, inpotentissimus, nudissimus, tranquillissimus, agrestissimus, validissimus, pervulgatissimus, moderatissimus, violentissimus, improbissimus, inprobissimus, probatissimus, invictissimus, facundissimus, edimus, recentissimus, pecuniosissimus, hospitalissimus, modestissimus, vitiosissimus, impudentissimus, clementissimus, inquinatissimus, sumptuosissimus, serenissimus, invisissimus, simus, familiarissimus, opacissimus, velissimus, icundissimus, impudicissimus, profligatissimus, invitissimus, temperantissimus, disertissimus, liberalissimus, impurissimus, insipientissimus, excusatissimus, iracundissimus, tepidissimus, fauentissimus, ordinatissimus, tristissimus, vocalissimus, nefandissimus, insolentissimus, profundissimus, dissolutissimus, ortisimus, crassimus, turbidissimus, stultissimus, incidissimus, nitidissimus, exoptatissimus, experientissimus, gnarissimus, perfidiosissimus, venustissimus, scelestissimus, fidentissimus, ineptissimus, praeclarissimus, nivissimus, providentissimus, fidisimus, egentissimus, religiosissimus, bilissimus, fotissimus, scrutantissimus, nocentissimus, fidissimus, loquacissimus, infantissimus, seditiosissimus, confertisimus, nolissimus, luscissimus, elegantissimus, remotissimus, perspectissimus, metuendissimus, imperitissimus, sedulissimus
2. Person Pluralaccessitis, sitis, sitisque, quasitis, editis, esisitis, aceditis
3. Person Pluralamandisint, edint, captisint, sind, sint, sintiam, gestaesint, sintque
Imperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularesem, essem, essem, forem
2. Person Singulareses, tresses, esses, fores, foresque, esses
3. Person Singularesset, essetdecem, eset, absesset, essetque, anesset, esset, aequalisforet, essetur, apertaesset, instituiesset, prohibuiesset, foret
1. Person Pluralessemus, essemus, foremus, voluessemus
2. Person Pluralessetis, essetis, foretis
3. Person Pluralessent, forent, essent, essentque, nonessent
Perfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularfuerim
2. Person Singularfueris
3. Person Singularfuerit, tefuerit, fueritque, stetfuerit, dedfuerit, fuerittemperatus
1. Person Pluralfuerimus
2. Person Pluralfueritis
3. Person Pluralfuerint, fuerintque, fuerintverba
Plusquamperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularfuissem
2. Person Singularfuisses
3. Person Singularfvisset
1. Person Pluralfuissemus
2. Person Pluralfuissetis
3. Person Pluralfuissent
Infinitiv
 PräsensPerfekt
Aktivessearbitratur, essesecurum, praeteresse, esseautem, esse, fuitesse, ecesse, essedones, constitutaesse, nuesse, molestumesse, aliteresse, neesse, potesse, potestesse, contrariaesse, essener, laceresse, essse, esseostendebat, animumesse, esse, dicatessefvisse, fuisseque, verumtamenfuisse
Passiv
Imperativ I
 AktivPassiv
2. Person Singularescensiones, es, eschara, essedas, essetai, oes, esubios, esete, es, essen, esima, essevere, escensio, essene, esimum, essit, escensione, escensionem, esius, estris
3. Person Singular
2. Person Pluraleste, aeste, palaeste, este
3. Person Plural
Imperativ II
 AktivPassiv
2. Person Singularesto, estomihi, esto
3. Person Singularesto, estomihi, esto
2. Person Pluralestote, estote
3. Person Pluralprodesunto, sunto
PPP
 SingularPlural
Nominativfutum, futus, futafuta, futae, futi
Genitivfutae, futi, futifutorum, futorum, futarum
Dativfuto, futo, futaefutis
Akkusativfutam, futum, futumfuta, futos, futas
Ablativfuta, futo, futofutis
Vokativfuta, futum, futefuti, futa, futae
PPA
 SingularPlural
Nominativensentes, entia
Genitiventisentium
Dativentientibus
Akkusativentem, ens
Ablativente, enti
Vokativensentes, entia
PFA
 SingularPlural
Nominativfuturum, futurus, futurafutura, futurae, futuri
Genitivfuturae, futuri, futurifuturorum, futurorum, futurarum
Dativfuturo, futuro, futuraefuturis
Akkusativfuturam, futurum, futurumfutura, futuros, futuras
Ablativfutura, futuro, futurofuturis
Vokativfuturum, future, futurafutura, futurae, futuri
Gerundivum
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativesitando, esitando
Akkusativ
Ablativesitando, esitando
Vokativ
Latein auf Android

Wortschatz · Textstellen · App · Datenschutz · Impressum