Wörterbuch für Latein-Deutsch und Deutsch-Latein

Formentabelle zu "esse"

Verb

Präsens (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularnessum, summarium, glabrosum, perfectusum, venenosum, summarius, commisum, potsum, promisum, subiectusum, summere, promptusum, pacasvm, lissum, maurussum, summerent, conatsum, occassum, imaginosum, cicuticinisum, mulsusum, summeret, dessum, amputassum, summire, occupationibussum, sum, sabulosum, summissim, machinosum, uissum, sumasset, inissum, summula, ocisum, summala, summulam, summulas, synonymosum, purpurissum, repertusum, summan, amisum, larisum, summani, sumnere, summano, leasum, summanus, sumque, summare, sumtuum, fascinosum, optimissum, gavisasum, monstrosum, summari, adiunctusum, summarie
2. Person Singularescensio, essene, esimum, essit, escensione, escensionem, esius, estris, escensiones, es, eschara, essedas, essetai, esubios, oes, esete, es, essen, esima, essevere
3. Person Singularrefectusest, autest, perfectaest, est, philologiaest, incertumest, creditumest, aspernatusest, indiciumest, estquantum, vtest, estque, turpeest, infantiest, praepositaest, quiddamest, est, uiaest, multumest, estur, nonest, esties, estvideri, nonnumquamest, parest, honestumest, estindistinctam, damnatioest, estvirtus, estiratae, naturaeest, summusest, recedendumest, estlibens, naturamest, nullusest, omnibusest, transeundumest, petendumest, estneminem, enimest, adiunctumest, estnullus, necesseest, idest, aliterest, exiguumest, quaest
1. Person Pluralquaesumus, strenuissumus, sceleratissumus, doctissumus, gravissumus, peritissumus, amplissumus, occisissumus, multiformessumus, confertissumus, prudentissumus, frugalissumus, eloquentissumus, innocentissumus, diligentissumus, facetissumus, clarissumus, validissumus, consumpturisumus, sumus, auidissumus
2. Person Pluralestis, palaestis, ductiestis, estis
3. Person Pluralsunt, collocatasunt, suntcomites, ortisunt, suntdisciplina, ossunt, suntista, graviorasunt, imaesunt, suntoptuma, uariasunt, suntqualitates, sont, sempersunt, suntque, traditisunt, perterritisunt, impletisunt, naturaesunt, pussunt, quaedamsunt, nuntiataesunt, copulatisunt
Imperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singulariteram, voluieram, mulieram, tolleram, imperam, eram, accepieram, sparsieram, vinceram, esitabam, quaereram, generam
2. Person Singulareras, aequoeras
3. Person Singularnvaserat, vendidierat, instruerat, cederat, scriberat, praefeserat, lacesserat, tollerat, adamerat, manerat, privaerat, erat, eratque, dimitterat, carerat, appellerat, dedierat, dissaeperat, vemerat
1. Person Pluraleramus, consuleramus
2. Person Pluralexpertieratis, eratis
3. Person Pluralaspexierant, timerant, vierant, perspicerant, erant, impletierant, erantque, consedierant, inumerant, traherant, vincerant, tangerant, poperant, laudaerant, attingerant, adducerant, petivierant, incederant
Futur I (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularignoscero, testaero, afferero, tibero, retero, vomero, obstrepero, ero, mensero, erodeis, ducero, egerero, frigero, erodere, tollero, curero, eroderis, exstruero, fiero, curiero, erodes, repero, eroico, vincero, erosit, abscedero, etero, enero, numquamero, lexero, accipiero, petero, quaerero, conterero, liberero, carero
2. Person Singulariteris, auxieris, nitrieris, ferrieris, eris, mansieris, erismus, erisque
3. Person Singularerit, contingerit, exolescerit, tuerit, aerit, eritque, contunderit, crescerit, eritrea, interficerit, efficerit, subsiderit, provocaerit, exsisterit, quiescerit, fierit, tantuserit, evenierit
1. Person Pluralfererimus, facerimus, urerimus, erimus
2. Person Pluraleritis, decerneritis, ignosceritis
3. Person Pluraldedierunt, libererunt, proicerunt, distinguerunt, iierunt, pisierunt, illusuerunt, applauderunt, perimerunt, confacerunt, interficerunt, vidierunt, cuperunt, appropinquaerunt, exsisterunt, ducerunt, conficerunt, tradidierunt, praetexerint, pugnaerunt, fierunt, fugierunt, invaderunt, facerunt, traherunt, realierunt, resisterunt, abdierunt, erunt, caperunt, alierunt, abstinenterunt, erint, inrumperunt, consulerunt, eruntque, recidierunt, pellerunt, viverunt, profunderunt, recipierunt, peterunt, portuerunt
Perfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularrifui, fuitere, fuhi, fui, fuiisse, cogitavifui
2. Person Singularfuisti
3. Person Singularterfuit, bellofuit, rifuit, fuit, amisitfuit, fuitesse, fuid, fuitque
1. Person Pluralfuimus, fuimusque
2. Person Pluralfuistis
3. Person Pluralfuerunt, fuere
Plusquamperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularfueram, fueramque
2. Person Singularfueras
3. Person Singularfverat
1. Person Pluralfueramus
2. Person Pluralfueratis
3. Person Pluralfverant
Futur II (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularfuero
2. Person Singularfueris
3. Person Singularfuerit, tefuerit, fueritque, dedfuerit, stetfuerit, fuerittemperatus
1. Person Pluralfuerimus
2. Person Pluralfueritis
3. Person Pluralfuerint, fuerintque, fuerintverba
Präsens (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularsim, simbella, turesim, celebratissim, plusim, simbellam, verissim, similla, simlis, simmis, cissim, simple, simplicatis, saeuissim, simque, simulta, edim, simultum, aptissim, stolidissim
2. Person Singularfavosis, aequosis, licentisis, sirensis, avisis, mucosis, sis, turesis, rexsis, cicuticinisis, cretensis, sisara, loedis, entasis, crinisis, sisera, mentisis, siserae, palamedis, habuisis, sisitur, halosis, amisis, sisque, cyrenensis, nonussis, consedis, digitalisis, pussis, callimedis, ammisis, campensis, populosis, diomedis, adclarassis, edis, pelvisis, velsis, sanctimonialisis, edisferet
3. Person Singularedit, sitque, carpessit, nvncvpassit, editaeque, sitres, interessit, liquessit, sittis, comperisit, sittus, essit, dessit, expromisit, situari, habessit, situsque, persensit, acessit, circumsit, inhonestumsit, accesit, acressit, duxisit, predit, sit, rapsit, patesit, debitumsit, erosit, sitergo, sithoc, decessisit, sitiones, adisit, aedit, vixsit, nusit, sitmali, reddisit, pendedit
1. Person Pluraldissolutissimus, ortisimus, crassimus, nitidissimus, exoptatissimus, turbidissimus, stultissimus, incidissimus, experientissimus, gnarissimus, perfidiosissimus, venustissimus, scelestissimus, praeclarissimus, nivissimus, fidentissimus, ineptissimus, nocentissimus, providentissimus, fidisimus, egentissimus, religiosissimus, bilissimus, fotissimus, scrutantissimus, confertisimus, nolissimus, fidissimus, loquacissimus, infantissimus, seditiosissimus, sedulissimus, luscissimus, elegantissimus, remotissimus, perspectissimus, metuendissimus, imperitissimus, pugnacissimus, occupatissimus, rapacissimus, parcissimus, vilissimus, impiissimus, sacratissimus, munificentissimus, coniunctissimus, superbissimus, exsuperantissimus, urbanissimus, emacissimus, spectatissimus, acrissimus, minacissimus, sacrissimus, nasutissimus, innocentissimus, oculissimus, largissimus, ecclesiassimus, emissimus, splendidissimus, calamitosissimus, pertinacissimus, minutissimus, politissimus, nudissimus, patrissimus, mansuetissimus, utilissimus, pervicacissimus, mittissimus, importunissimus, sagacissimus, inpotentissimus, inprobissimus, probatissimus, invictissimus, tranquillissimus, agrestissimus, validissimus, pervulgatissimus, moderatissimus, violentissimus, improbissimus, inquinatissimus, sumptuosissimus, serenissimus, invisissimus, facundissimus, edimus, recentissimus, pecuniosissimus, hospitalissimus, modestissimus, vitiosissimus, impudentissimus, clementissimus, profligatissimus, simus, familiarissimus, opacissimus, velissimus, icundissimus, impudicissimus, insipientissimus, excusatissimus, invitissimus, temperantissimus, disertissimus, liberalissimus, impurissimus, nefandissimus, insolentissimus, profundissimus, iracundissimus, tepidissimus, fauentissimus, ordinatissimus, tristissimus, vocalissimus
2. Person Pluralquasitis, editis, esisitis, aceditis, accessitis, sitis, sitisque
3. Person Pluralsintiam, gestaesint, sintque, amandisint, edint, captisint, sind, sint
Imperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularesem, essem, essem, forem
2. Person Singularfores, foresque, esses, eses, tresses, esses
3. Person Singularinstituiesset, prohibuiesset, foret, esset, essetdecem, eset, absesset, essetque, apertaesset, anesset, esset, aequalisforet, essetur
1. Person Pluralvoluessemus, essemus, essemus, foremus
2. Person Pluralforetis, essetis, essetis
3. Person Pluralessent, essentque, nonessent, essent, forent
Perfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularfuerim
2. Person Singularfueris
3. Person Singularfuerit, tefuerit, fueritque, dedfuerit, stetfuerit, fuerittemperatus
1. Person Pluralfuerimus
2. Person Pluralfueritis
3. Person Pluralfuerint, fuerintque, fuerintverba
Plusquamperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularfuissem
2. Person Singularfuisses
3. Person Singularfvisset
1. Person Pluralfuissemus
2. Person Pluralfuissetis
3. Person Pluralfuissent
Infinitiv
 PräsensPerfekt
Aktivpotesse, contrariaesse, potestesse, essener, laceresse, essse, esseostendebat, animumesse, dicatesse, esse, praeteresse, essearbitratur, essesecurum, esseautem, esse, fuitesse, ecesse, constitutaesse, nuesse, essedones, molestumesse, aliteresse, neessefuisseque, verumtamenfuisse, fvisse
Passiv
Imperativ I
 AktivPassiv
2. Person Singularesima, essevere, escensio, essene, esimum, essit, escensione, escensionem, esius, estris, escensiones, es, eschara, essedas, essetai, esubios, oes, esete, es, essen
3. Person Singular
2. Person Pluraleste, aeste, palaeste, este
3. Person Plural
Imperativ II
 AktivPassiv
2. Person Singularestomihi, esto, esto
3. Person Singularestomihi, esto, esto
2. Person Pluralestote, estote
3. Person Pluralsunto, prodesunto
PPP
 SingularPlural
Nominativfutum, futus, futafuti, futa, futae
Genitivfuti, futi, futaefutarum, futorum, futorum
Dativfuto, futo, futaefutis
Akkusativfutam, futum, futumfutos, futas, futa
Ablativfuta, futo, futofutis
Vokativfutum, fute, futafuti, futa, futae
PPA
 SingularPlural
Nominativensentes, entia
Genitiventisentium
Dativentientibus
Akkusativens, entem
Ablativente, enti
Vokativensentes, entia
PFA
 SingularPlural
Nominativfuturum, futurus, futurafuturi, futura, futurae
Genitivfuturi, futuri, futuraefuturarum, futurorum, futurorum
Dativfuturo, futuro, futuraefuturis
Akkusativfuturum, futurum, futuramfuturas, futura, futuros
Ablativfutura, futuro, futurofuturis
Vokativfuturum, future, futurafuturi, futura, futurae
Gerundivum
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativesitando, esitando
Akkusativ
Ablativesitando, esitando
Vokativ
Latein auf Android

Wortschatz · Textstellen · App · Datenschutz · Impressum