Wörterbuch für Latein-Deutsch und Deutsch-Latein

Formentabelle zu "esse"

Verb

Präsens (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularlarisum, summani, amisum, summano, sumnere, leasum, summanus, summare, sumque, fascinosum, optimissum, gavisasum, monstrosum, summari, adiunctusum, sumtuum, summarie, summarium, nessum, glabrosum, perfectusum, venenosum, summarius, commisum, subiectusum, summere, potsum, promisum, pacasvm, lissum, maurussum, summerent, conatsum, promptusum, imaginosum, cicuticinisum, mulsusum, summeret, occassum, amputassum, summire, dessum, sum, sabulosum, summissim, occupationibussum, machinosum, uissum, sumasset, inissum, summula, summala, summulam, ocisum, repertusum, summan, summulas, synonymosum, purpurissum
2. Person Singularoes, esubios, esete, essen, es, esima, essevere, essene, escensio, esimum, essit, escensione, esius, escensionem, estris, escensiones, es, eschara, essedas, essetai
3. Person Singularsummusest, recedendumest, estlibens, naturamest, omnibusest, transeundumest, petendumest, estneminem, nullusest, enimest, adiunctumest, estnullus, necesseest, idest, aliterest, quaest, exiguumest, refectusest, autest, perfectaest, est, philologiaest, incertumest, creditumest, indiciumest, aspernatusest, vtest, estquantum, turpeest, infantiest, estque, quiddamest, est, praepositaest, uiaest, multumest, esties, estur, nonest, parest, honestumest, estindistinctam, estvideri, nonnumquamest, estiratae, naturaeest, damnatioest, estvirtus
1. Person Pluralfacetissumus, clarissumus, diligentissumus, validissumus, consumpturisumus, auidissumus, sumus, quaesumus, strenuissumus, sceleratissumus, doctissumus, gravissumus, peritissumus, amplissumus, multiformessumus, occisissumus, frugalissumus, confertissumus, prudentissumus, eloquentissumus, innocentissumus
2. Person Pluralestis, estis, palaestis, ductiestis
3. Person Pluralnaturaesunt, pussunt, quaedamsunt, nuntiataesunt, copulatisunt, collocatasunt, sunt, ortisunt, suntcomites, ossunt, suntdisciplina, graviorasunt, imaesunt, suntista, uariasunt, suntoptuma, sont, suntqualitates, sempersunt, suntque, traditisunt, perterritisunt, impletisunt
Imperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularesitabam, quaereram, generam, iteram, voluieram, mulieram, tolleram, imperam, eram, accepieram, sparsieram, vinceram
2. Person Singularaequoeras, eras
3. Person Singularerat, privaerat, eratque, dimitterat, carerat, vemerat, appellerat, dedierat, dissaeperat, vendidierat, nvaserat, cederat, instruerat, scriberat, praefeserat, lacesserat, tollerat, adamerat, manerat
1. Person Pluralconsuleramus, eramus
2. Person Pluralexpertieratis, eratis
3. Person Pluralpoperant, tangerant, laudaerant, attingerant, adducerant, petivierant, incederant, aspexierant, timerant, vierant, perspicerant, erant, impletierant, erantque, traherant, vincerant, consedierant, inumerant
Futur I (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularvincero, abscedero, erosit, enero, etero, lexero, accipiero, petero, numquamero, quaerero, liberero, carero, conterero, ignoscero, testaero, retero, vomero, afferero, tibero, obstrepero, mensero, ero, ducero, egerero, frigero, erodeis, tollero, curero, erodere, fiero, curiero, eroderis, exstruero, repero, erodes, eroico
2. Person Singularerismus, erisque, auxieris, iteris, ferrieris, nitrieris, eris, mansieris
3. Person Singulartantuserit, evenierit, tuerit, erit, contingerit, exolescerit, aerit, crescerit, eritque, contunderit, efficerit, subsiderit, eritrea, interficerit, provocaerit, exsisterit, quiescerit, fierit
1. Person Pluralerimus, fererimus, urerimus, facerimus
2. Person Pluraldecerneritis, ignosceritis, eritis
3. Person Pluralfacerunt, traherunt, realierunt, invaderunt, resisterunt, abdierunt, caperunt, alierunt, erunt, recidierunt, pellerunt, viverunt, abstinenterunt, erint, inrumperunt, consulerunt, eruntque, recipierunt, peterunt, profunderunt, portuerunt, libererunt, dedierunt, iierunt, pisierunt, proicerunt, distinguerunt, illusuerunt, perimerunt, applauderunt, confacerunt, interficerunt, vidierunt, cuperunt, ducerunt, appropinquaerunt, exsisterunt, tradidierunt, conficerunt, fierunt, praetexerint, pugnaerunt, fugierunt
Perfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularfuhi, fui, fuiisse, cogitavifui, rifui, fuitere
2. Person Singularfuisti
3. Person Singularfuitesse, fuid, fuitque, terfuit, bellofuit, rifuit, fuit, amisitfuit
1. Person Pluralfuimus, fuimusque
2. Person Pluralfuistis
3. Person Pluralfuere, fuerunt
Plusquamperfekt (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularfueram, fueramque
2. Person Singularfueras
3. Person Singularfverat
1. Person Pluralfueramus
2. Person Pluralfueratis
3. Person Pluralfverant
Futur II (Indikativ)
 AktivPassiv
1. Person Singularfuero
2. Person Singularfueris
3. Person Singularfueritque, tefuerit, stetfuerit, dedfuerit, fuerittemperatus, fuerit
1. Person Pluralfuerimus
2. Person Pluralfueritis
3. Person Pluralfuerint, fuerintque, fuerintverba
Präsens (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularsimque, edim, simulta, simultum, aptissim, stolidissim, sim, turesim, celebratissim, plusim, simbella, verissim, simbellam, similla, simlis, simmis, cissim, simple, saeuissim, simplicatis
2. Person Singularcallimedis, consedis, digitalisis, pussis, campensis, populosis, ammisis, adclarassis, diomedis, edis, pelvisis, velsis, sanctimonialisis, edisferet, favosis, aequosis, licentisis, sirensis, avisis, mucosis, sis, turesis, rexsis, cicuticinisis, cretensis, sisara, loedis, entasis, crinisis, sisera, mentisis, siserae, palamedis, habuisis, sisitur, halosis, sisque, cyrenensis, amisis, nonussis
3. Person Singularsitergo, debitumsit, erosit, sithoc, sitiones, adisit, decessisit, aedit, vixsit, sitmali, reddisit, pendedit, nusit, edit, sitque, carpessit, editaeque, sitres, nvncvpassit, liquessit, sittis, comperisit, interessit, sittus, essit, situari, dessit, expromisit, habessit, situsque, persensit, acessit, circumsit, inhonestumsit, accesit, acressit, duxisit, sit, rapsit, patesit, predit
1. Person Pluralpatrissimus, mansuetissimus, utilissimus, pervicacissimus, mittissimus, importunissimus, sagacissimus, inpotentissimus, nudissimus, tranquillissimus, agrestissimus, validissimus, pervulgatissimus, moderatissimus, violentissimus, improbissimus, inprobissimus, probatissimus, invictissimus, facundissimus, edimus, recentissimus, pecuniosissimus, hospitalissimus, modestissimus, vitiosissimus, impudentissimus, clementissimus, inquinatissimus, sumptuosissimus, serenissimus, invisissimus, familiarissimus, opacissimus, velissimus, icundissimus, impudicissimus, profligatissimus, simus, liberalissimus, impurissimus, insipientissimus, excusatissimus, invitissimus, temperantissimus, disertissimus, fauentissimus, ordinatissimus, tristissimus, vocalissimus, nefandissimus, insolentissimus, profundissimus, iracundissimus, tepidissimus, ortisimus, crassimus, dissolutissimus, turbidissimus, stultissimus, incidissimus, nitidissimus, exoptatissimus, gnarissimus, perfidiosissimus, venustissimus, scelestissimus, experientissimus, fidentissimus, ineptissimus, praeclarissimus, nivissimus, fidisimus, egentissimus, religiosissimus, bilissimus, fotissimus, scrutantissimus, nocentissimus, providentissimus, fidissimus, loquacissimus, infantissimus, seditiosissimus, confertisimus, nolissimus, luscissimus, elegantissimus, remotissimus, perspectissimus, metuendissimus, imperitissimus, sedulissimus, rapacissimus, parcissimus, vilissimus, impiissimus, sacratissimus, munificentissimus, pugnacissimus, occupatissimus, urbanissimus, emacissimus, spectatissimus, acrissimus, minacissimus, sacrissimus, nasutissimus, innocentissimus, coniunctissimus, superbissimus, exsuperantissimus, oculissimus, largissimus, ecclesiassimus, emissimus, splendidissimus, calamitosissimus, pertinacissimus, minutissimus, politissimus
2. Person Pluralsitis, sitisque, quasitis, editis, esisitis, aceditis, accessitis
3. Person Pluralamandisint, edint, captisint, sind, sint, sintiam, gestaesint, sintque
Imperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularesem, essem, essem, forem
2. Person Singulareses, tresses, esses, fores, foresque, esses
3. Person Singularessetdecem, eset, absesset, essetque, anesset, esset, aequalisforet, essetur, apertaesset, instituiesset, prohibuiesset, foret, esset
1. Person Pluralessemus, essemus, foremus, voluessemus
2. Person Pluralessetis, essetis, foretis
3. Person Pluralessent, forent, essent, essentque, nonessent
Perfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularfuerim
2. Person Singularfueris
3. Person Singularfueritque, tefuerit, stetfuerit, dedfuerit, fuerittemperatus, fuerit
1. Person Pluralfuerimus
2. Person Pluralfueritis
3. Person Pluralfuerint, fuerintque, fuerintverba
Plusquamperfekt (Konjunktiv)
 AktivPassiv
1. Person Singularfuissem
2. Person Singularfuisses
3. Person Singularfvisset
1. Person Pluralfuissemus
2. Person Pluralfuissetis
3. Person Pluralfuissent
Infinitiv
 PräsensPerfekt
Aktivecesse, fuitesse, essedones, constitutaesse, nuesse, molestumesse, aliteresse, neesse, potesse, potestesse, contrariaesse, essener, essse, laceresse, esseostendebat, animumesse, esse, dicatesse, essearbitratur, essesecurum, praeteresse, esseautem, essefvisse, fuisseque, verumtamenfuisse
Passiv
Imperativ I
 AktivPassiv
2. Person Singularessedas, essetai, oes, esubios, esete, essen, es, esima, essevere, essene, escensio, esimum, essit, escensione, esius, escensionem, estris, escensiones, es, eschara
3. Person Singular
2. Person Pluraleste, aeste, palaeste, este
3. Person Plural
Imperativ II
 AktivPassiv
2. Person Singularesto, estomihi, esto
3. Person Singularesto, estomihi, esto
2. Person Pluralestote, estote
3. Person Pluralprodesunto, sunto
PPP
 SingularPlural
Nominativfutum, futus, futafutae, futi, futa
Genitivfutae, futi, futifutorum, futorum, futarum
Dativfuto, futo, futaefutis
Akkusativfutam, futum, futumfuta, futos, futas
Ablativfuto, futo, futafutis
Vokativfutum, fute, futafuta, futae, futi
PPA
 SingularPlural
Nominativensentia, entes
Genitiventisentium
Dativentientibus
Akkusativens, entem
Ablativenti, ente
Vokativensentes, entia
PFA
 SingularPlural
Nominativfuturum, futurus, futurafuturae, futuri, futura
Genitivfuturae, futuri, futurifuturorum, futurorum, futurarum
Dativfuturo, futurae, futurofuturis
Akkusativfuturam, futurum, futurumfutura, futuros, futuras
Ablativfuturo, futuro, futurafuturis
Vokativfuturum, future, futurafuturae, futuri, futura
Gerundivum
 SingularPlural
Nominativ
Genitiv
Dativesitando, esitando
Akkusativ
Ablativesitando, esitando
Vokativ
Latein auf Android

Wortschatz · Textstellen · App · Datenschutz · Impressum